Loading...

Информация от заседанията на Съвета

Информация от заседание на КСИСР на 10.06.2022 г.

Протокол № 25 от заседание на КСИСР на 12.12.2017 г

Протокол № 24 от заседание на КСИСР на 14.09.2017 г

Информация за заседание на КСИСР на 07.03.2017 г.

Информация за заседание на КСИСР на 09.12.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 30.09.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 29.07.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 24.06.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 27.05.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 29.04.2015 г.

Информация за заседанието на КСИСР на 30.03.2015 г.

Протокол от заседание на част от състава на КСИС на 29.01.2015 г.

Протокол от експертната работна група към КСИС от 09.04.2014 г.

Протокол № 13 от 9 декември 2013 г.

Протокол № 12 от 16 май 2013 г.

Протокол № 11 от 07 февруари 2013 г.

Протокол № 10 от 24 януари 2013 г.

Протокол № 9 от 29 ноември 2012 г.

Протокол № 8 от 13 ноември 2012 г.

Протокол №7 от 25 октомври 2012 г.

Протокол №6 от 27 септември 2012 г.

Протокол №5 от 26 юли 2012 г.

Протокол №4 от 28 юни 2012 г.

Протокол №3 от 6 юни 2012 г.

Приложение към Протокол №2

Протокол №2 от 29 май 2012 г.

Приложение към Протокол №1

Протокол №1 от 3 май 2012 г.