Loading...

Открито управление

Общо намерени: 6

Информация за плащанията на МИИ за 2024 г.

Информация за плащанията по дни за 2024 г.

Прочети повече

Информация за плащанията на МИИ за 2023 г.

Информация за плащанията на МИИ за 2023 г.

Прочети повече

Информация за плащанията на МИИ за 2022 г.

Информация за плащанията на МИИ по дни за 2022 г.

Прочети повече

Информация за плащанията на МИ за 2021 г.

Информация за плащанията на МИ за 2021 г.

Прочети повече

Информация за плащанията на МИ за 2020 г.

Информация за плащанията на МИ по дни за 2020 г.

Прочети повече

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийната ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИИ

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Прочети повече