Loading...

Форма за кандидатстване

*Владеене: филология, придобита образователна степен на съответния език
**Ползване: езикова гимназия; сертификати от обучаващи организации в страната
*Microsoft Office, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom и др.
*До три области, кандидатът сам преценява
*Моля изберете поне 1 и не повече от 3 дирекции.
*Университет и специалност
Click or drag a file to this area to upload.
*Позволени файлови формати: DOC. DOCX и PDF
*С което да се представите като конкурентен стажант

*Данните се събират и обработват единствено за нуждите на кандидатите за стаж и се съхраняват до две години след провеждането му.
**Издадените удостоверения за проведен стаж се регистрират в Ивентис (система за документооборот) и са официален документ удостоверяващ проведения стаж.
***Възможно е за издаването на Удостоверение за проведен стаж да се изискат повече данни за стажантите, предвид конкретните изисквания за съдържание от университетите, като три имена, факултетен номер и др.