Loading...

Проекти за обществено обсъждане

Общо намерени: 1

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 17 от 2022 г., изм. бр. 53 от 2022 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 17 от 2022 г., изм. бр. 53 от 2022 г.)

Прочети повече