Loading...

Проекти за обществено обсъждане

Общо намерени: 1

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на ПМС №181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

С промените се добавят две търговски дружества „Ахелой ОПМ“ ООД и „Караш Инвест“ ЕООД към списъка в приложението към чл.1, ал.1, раздел V „Икономика“, т.2 на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. Включването на дружествата е на основание предмета им на дейност (производството, търговия и съхранение на продукти, свързани с отбраната и […]

Прочети повече