Loading...

13 СТИВ на България са с нови представители, излъчени след прозрачни и публични процедури

13 СТИВ на България са с нови представители, излъчени след прозрачни и публични процедури

След първоначално подадени над 180 заявления за участие в конкурсите по подбор на нови икономически представители в Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България, обявени от МИИ, общо 13 кандидати преминаха през процедурата успешно. Конкурсите се проведоха в три направления – “Европейски страни”; “Страни от ОНД”; и “Азия, Африка, Америка и Австралия”. Процедурата по подбор бе обявена от икономическото министерство за 23 свободни позиции в 21 държави през октомври 2023 година, като кандидатите трябваше да преминат през няколко етапа на оценка.

За първи път в оценяващата комисия, с която претендентите събеседваха на финалния етап, беше осигурено участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации.

До последното събеседване с членовете на Комисията по подбор достигнаха 28 кандидати за 18 дестинации. След него успешно представили се бяха кандидатите за следните 13 дестинации: Казахстан, гр. Алмати; Германия, гр. Берлин; Португалия, гр. Лисабон; Чехия, гр. Прага; Швейцария, гр. Берн; Алжир, гр. Алжир; Индонезия, гр. Джакарта; Йордания, гр. Аман; Катар, гр. Доха; Обединени арабски емирство, гр. Дубай; САЩ – гр. Вашингтон, гр. Чикаго и гр. Лос Анджелис.

След избора на новите икономически представители предстоят процедури за определяне на начална дата на назначаване и командироване, определяне на дипломатически ранг за срока на мандата им, обучение в Дипломатическия институт, инструктажи и полезни срещи преди официалното назначаване в периода 1 юли – 15 август 2024 г.

Общият профил на избраните кандидати показва, че те са с икономическо образование, с множество допълнителни специализации, курсове, обучения, с доказан опит в областта на стопанските дейности, външноикономическите и търговските отношения и владеещи поне 3 чужди езика.

За следните дестинации няма класирани кандидати, с оглед резултата от събеседването гр. Делхи, Индия; гр. Баку, Азербайджан; гр. Хавана, Куба; гр. Отава, Канада и гр. Пекин, Китай. За една дестинация – Иран, Техеран, кандидатури не постъпиха.

„Проведохме прозрачни и публични процедури. Разкриването на нови алтернативни пазари и възможности за бизнеса ще бъде една от основните задачи през следващите години на новоизбраните икономически представители, което ще създаде възможност да се диверсифицира експортът от България и да не се усетят негативните икономически аспекти, които наблюдаваме в момента в Западна Европа“, коментира министър Богданов. Той посочи, че години наред в държави, които са важни търговски партньори на страната ни, не сме имали търговски аташета към българските посолства, което се е отразило негативно на двустранните икономически отношения.

Припомняме, че Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи ще си сътрудничат с оглед подобряване на работата на СТИВ към задграничните представителства на България и привеждането на дейностите им в съответствие с приоритетите на външната политика в областта на икономическата дипломация. През февруари двете институции подписаха междуведомствено споразумение за утвърждаване ролята на СТИВ като водещ фактор в провеждането на българската външна политика, в частност външноикономическите приоритети. Предвижда се провеждането на специализирани обучения по предмандатна подготовка на новоизбраните служители в СТИВ, с цел повишаване на тяхната професионална квалификация. Обучителните дейности ще се изпълняват и координират от Дипломатическия институт към МВнР.

Заложените условия за участие в конкурсите за нови икономически представители бяха висше образование – магистър, трудов или служебен стаж от минимум 6 години и доказан опит в областта на външноикономическите и търговските отношения. След първоначалния преглед по документи и съпоставката им с обявените изисквания от подадените над 180 заявления до втория етап бяха допуснати 147 кандидатури.

Участниците в процедурата трябваше да отговарят и на специфични изисквания, сред които познания за икономическото развитие на дадената държава, както и за двустранните отношения на страната ни с нея. Нужни бяха и познания върху нормативната уредба, както и по отношение на международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ. Претендентите трябваше да представят анализ и на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която кандидатстваха, в който да акцентират върху потенциалните възможности за развитие, инвестиции и търговия през следващите 4 години. Сред изискванията бяха и свободно владеене на общоприетия език на държавата, за която се кандидатства, както и задължително владеене на английски език и дигитална компетентност

До етапа с проверка на чуждоезиковата подготовка бяха допуснати кандидатите с оценка на анализа не по-ниска от „4,00“. Те бяха 68 на брой, но с 87 заявления, тъй като част от претендентите са кандидатствали в повече от две дестинации. След прегледа и оценката на представените от кандидатите аналитични материали в следващият етап продължиха 68.

След проверката на чуждоезиковата подготовка, успешно представилите се кандидати бяха 31, но с общо 45 кандидатури (заради явяването на един кандидат за повече от една позиция).

На база проведените конкурси стана ясно, че за четири от дестинациите липсват кандидати, покрили минималните изисквания за владеене на съответния чужд език/езици или неявили се за оценка от чуждоезиковата подготовка. Поради тази причина процедурите за Турция, гр. Истанбул; Норвегия, гр. Осло; Словакия, гр. Братислава и Дания, гр. Копенхаген бяха неуспешни. Успешно представилите се кандидати на етапа чуждоезикова проверка се явиха и на проверка на нивото на дигиталната им компетентност. На този етап отпадна един кандидат, останалите 30 бяха поканени на събеседване. Двама се отказаха и на последния етап се явиха 28 кандидати.

Споделете