Loading...

194 са подадените заявления за 23-те свободни позиции в конкурсите на МИИ за икономически съветници в Службите по търговско-икономически въпроси

194 са подадените заявления за 23-те свободни позиции в конкурсите на МИИ за икономически съветници в Службите по търговско-икономически въпроси

Сред кандидатите за работа в Службите по търговско-икономически въпроси на България има и българи от чужбина

194 са подадените заявления за 23-те свободни позиции за служители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на България в 21 държави по света. Сред кандидатите има и българи, живеещи в чужбина, предимно наши сънародници от европейските страни. Това сочат обобщените данни след изтичане на крайния срок за подаване на документите.

Конкурсите се провеждат в три направления – “Европейски страни”, “Страни от ОНД ” и “Азия, Африка, Америка и Австралия”. Кандидатите са основно икономисти, има такива, които са възпитаници на българските висши училища, но не липсват и завършили в чужбина.

Днес стартира дейността на работната комисия, която извършва последваща процедура по проверка на подадените документи за това дали кандидатите отговарят на първоначално обявените изисквания, съобщи зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов. Заложените условия за участие в процедурата са висше образование – магистър, свободно владеене на общоприетия език на държавата, за която се кандидатства, както и задължително владеене на английски език. Сред критериите са и дигитална компетентност, трудов или служебен стаж от минимум 6 години и доказан опит в областта на външноикономическите и търговските отношения.

Към кандидатите са заложени и специфични изисквания като познания за икономическото развитие на дадената държава, както и за двустранните отношения на страната ни с нея. Нужни са и познания върху нормативната уредба и върху международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ.

Кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата, ще трябва да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства. От тях ще се очаква и да акцентират върху потенциалните възможности за развитие, инвестиции и търговия през следващите 4 години.

Последният етап ще е събеседване, в което ще се включат всички членове на обновената конкурсна комисия по подбора. За първи път в нея се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации.

Очакванията са в първите месеци на 2024 г. да бъдат излъчени новите икономически съветници в Службите по търговско-икономически въпроси, коментира заместник-министър Павлов.

Споделете