Loading...

9726 са проверените разходомери по бензиностанциите в страната

Близо 10 000 разходомери са проверени по бензиностанциите в цялата страна от експерти на Български институт по метрология (БИМ) към момента. 84 от тях са затворени след констатирани отклонения над допустимите норми между отчитаното и реално зареденото гориво. Неизправните разходомери са маркирани със знак „Х“.

Смяната на пломбите на измервателните уреди започна от сряда по разпореждане на премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката Божидар Лукарски, след като проверки на компетентните органи установиха нарушения при качеството и количеството на предлаганите на пазара горива. Целта на проверката е да се засили контролът върху средствата за измерване по бензиностанциите. Тя е част от системните усилия на правителството за ограничаване на некоректните практики на пазара за горива у нас.

На база на констатираните в проверката нередности Министерство на икономиката ще допълни предложенията си за промяна в нормативната уредба.

Проверките на експертите от БИМ продължават до пълното изпълнение на графика.

Споделете