Loading...

Американската Ситибанк готова да съфинансира българския бизнес по европроекти

Американската Ситибанк готова да съфинансира българския бизнес по европроекти

Ситибанк планира разширяване на дейността си в България и подкрепа за съфинансиране на проекти по европейски програми за българския бизнес. Това стана ясно на среща на министъра на икономиката Божидар Лукарски с г-н Холис Харт, управител на задграничните франчайзни поделения на американската Ситибанк в централата на банката в Ню Йорк.

„Един от сериозните проблеми на българските предприятия е липсата на адекватна подкрепа от страна на банките за съфинансиране на проекти, реализирани по европейските програми. Това е и съществена причина перспективни бизнеси да се отказват да кандидатстват“, заяви министър Лукарски на срещата с г-н Харт. На нея бяха обсъдени възможностите за предоставяне на специални банкови продукти, които да помогнат на българския бизнес при кандидатстването и реализирането на проекти по европейските програми.

„Липсата на пазарни инструменти за финансово обезпечаване на проектите до размера на изискваното самофинансиране е пречка, която води не само до невъзможността на България да усвои предоставяните й средства в цялост, но и връзва ръцете на българските предприемачи и то онази част от тях, която има обективна нужда“, допълни министър Лукарски. Той посочи, че големите компании често имат алтернативни средства за финансиране по проектите или разполагат с обезпечение за евентуален кредит, но при малките и средни предприятия ситуацията е различна. По думите му е необходимо банките в България да отчетат тази специфика на бизнеса и да проучат възможностите за предоставяне на банкови продукти, които отговарят на тези нужди. По този начин те биха могли да се възползват от една нова пазарна ниша със сериозен потенциал за растеж.

Очертаната от министър Лукарски визия получи подкрепата на г-н Харт, който сподели, че Ситибанк планира разширяване на дейността си в България. „Искаме Ситибанк да прави това, което е важно за България и да връщаме обратно добавена стойност в българската икономика и общество“, заяви г-н Харт, като по негови думи предоставянето на възможности на българския бизнес за съфинансиране на евро програмите ще бъде приоритет в работата на банката у нас.

Министър Лукарски проведе още две срещи, на които бяха обсъдени най-наболелите проблеми в България от гледна точка на американските инвеститори, както и съществуващите възможности за засилване присъствието на български стоки и услуги на пазара в САЩ.

Належащата необходимост от съдебна реформа като фактор, определящ привлекателността на страната ни за чуждестранните инвеститори бе фокус в разговорите на министър Лукарски с членовете на Бизнес съвета за международно сътрудничество (BCIU). Съветът е сред най-престижните организации в САЩ, учредена като инициатива на Белия Дом в периода на Айзенхауер, като основната му функция е да осигурява прилагането на икономическата политика на Щатите по цял свят. Всеки американски посланик е задължен да премине на брифинг през Съвета, който гарантира ефективното комуникиране на икономическите приоритети.

„Бизнес съветът за международно сътрудничество играе ролята на проводник към американските инвеститори, който ни предоставя възможност да направим твърда заявка за готовността на България не само да привлече, но и да оправдае техните инвестиции. Важно е да изпратим правилното послание“, коментира министър Лукарски след проведената със съвета среща. На нея министърът наблегна на стремежа на правителството да осигури стабилна и предвидима икономическа среда, както и на конкретните усилия на Министерство на икономиката да намали административната тежест върху бизнеса, като една от мерките включва облекчаване на лицензионните режими. Министърът представи и възможностите, които ДК „Индустриални зони“ и София Тех Парк биха предоставили на потенциални американски инвеститори.

В рамките на посещението си министър Лукарски се запозна и с дейността на американската компания Westword, която е тясно специализирана в усвояването на европейски средства за промотирането на български хранителни стоки на американския пазар. Компанията работи с три категории продукти – етерични масла, кисело мляко и преработени храни (сирене и зеленчукови консерви), като благодарение на винарските изби Миролио, Телиш и Бургозоне наред с други износът на български вина за САЩ през 2014 г. ще достигне рекордните 1 млн. долара. Компанията поддържа офис в България и планира засилване на дейността си за промотиране на българските продукти в САЩ, като американският пазар е най-големият пазар за храни в света. Годишният внос е в размер на 110 млрд. долара. Една от инициативите на компанията в тази посока е учредяването на Национална Асоциация на Производителите на Земеделски продукти в България.

Споделете