Loading...

Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации

Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации

Новият министър на икономиката Лъчезар Борисов обсъди антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката с представители на работодателските организации. На срещата присъстваха и новите зам.-министри на икономиката г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев.

С цел подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения, Министерството на икономиката разработи конкретни мерки, по които бе постигнато почти пълно съгласие с работодателите. В тази връзка беше договорено на страницата на министерството на всеки две седмици да се прави пълна отчетност на постигнатото, както и да се отвори специален телефон за сигнали при нередности. Очаква се до 2-3 дена работодателите да излязат с конкретни предложения по спорните теми, с което да се постигне пълен консенсус и да се даде старт на икономическия план. „Има два пакета от мерки. Първите са социално-икономически и са на стойност 1 млрд. 162 млн., финансирани от централния бюджет. Вторият пакет е от конкретни икономически мерки и е на стойност 1,8 млрд. лв. В скорошен план те ще могат да нараснат с още 400 млн. лв., които биха дошли със средства на ЕС“, заяви икономическият министър.

Министър Борисов също така отправи предложение към работодателските организации да бъдат част от надзорния орган за разпределение на евросредствата в Министерството на икономиката.

Представителите на работодателите изказаха удовлетвореност от проведената среща и изразиха благодарност за търсенето на диалог и конструктивност по отношение на икономическата стабилност на страната.

Свързана медия

Споделете