Loading...

Атестация при внос на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, съгласно чл. 178 от Закона за виното и спиртните напитки

Атестация при внос на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, съгласно чл. 178 от Закона за виното и спиртните напитки

По повод зачестилите искания за становища от Министерство на икономиката, касаещи атестационни документи, които съгласно чл. 178, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г., гарантират, че внасяните от трети държави с цел предлагане на пазара на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки са в съответствие с изискванията за производство и търговско предлагане в държавата на произход, Ви информираме:

  • Атестацията е документ, удостоверяващ, че напитката отговаря на изискванията за производство и търговия, валидни в държавата на произход. В България се нарича „сертификат за автентичност“. В много държави е под наименованието „здравен сертификат“. Всяка страна определя наименованието и съдържанието на документа съобразно националното си законодателство и поради тази причина в България няма конкретни изисквания за формата му.
  • Обикновено в атестацията (сертификата за автентичност или здравния сертификат) се вписват наименованието производителя, вида на продуктите (уиски, водка и др.) и текст, че напитката е произведена, съгласно законодателството и е годна за човешка консумация.
  • Атестационният документ не касае митнически преференции.

Министерство на Икономиката, поддържа на интернет страницата си списъци на официалните органи, компетентни да издават атестации: https://www.mi.government.bg/register/spisak-na-ofitsialnite-organi-v-darzhavata-na-proizhoda-za-strani-nechlenki-na-es-kompetentni-da-izdavat-atestatsiya-za-vnasyanite-v-r-balgariya-etilov-alkohol-ot-zemed-proizhod-destilati/

и протоколи от изпитване: https://www.mi.government.bg/register/spisak-na-ofitsialnite-organi-v-darzhavata-na-proizhoda-za-strani-nechlenki-na-es-kompetentni-da-izdavat-protokoli-ot-izpitvane-analizni-svidetelstva-za-vnasyanite-v-r-balgariya-etilov/ за внасяните в Република България етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки – Приложения I и II, които се допълват (на основание чл. 178, ал. 3) след официално уведомление от посолството (търговското представителство) на съответната държава.

Свързани документи

Споделете