Loading...

България и Азербайджан договориха разширяване на икономическото сътрудничество

България и Азербайджан договориха разширяване на икономическото сътрудничество

Разширяване на икономическото сътрудничество и инвестиционната активност между България и Азербайджан договори министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с министъра на икономиката и индустрията на Република Азербайджан г-н Шахин Мустафаев по време на работното си посещение в Баку. В срещата участва и президентът на Азербайджанския фонд за насърчаване на износа и инвестициите – AZPROMO Руфат Мамадов.

На срещата министърът на икономиката и индустрията на Азербайджан отбеляза, че отношенията между двете страни са много добри, развиват се активно, проведени са множество визити. Според него обаче трябва да се работи в посока постигане на по-добри икономически резултати. Той отбеляза, че отношенията в областта на енергетиката са добре развити, но според него има още редица секторите с възможности за сътрудничество като селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, нефтохимията, фармацевтиката и други отрасли.

Министър Лукарски подчерта изключителната важност на отношенията с Азербайджан. Той изрази мнение, че двустранните отношения са много добри, но възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество са много по-големи от постигнатите досега. Сред основните цели на посещението ни е да потвърдим ангажираността на българското правителство към партньорството с Азербайджан, увери той.

Министър Мустафаев отбеляза, че Азербайджан е най-развитата икономика в региона на Южен Кавказ с добро географско разположение, природни ресурси и развита инфраструктура, които създават възможности за износ към много пазари, включително в посока Централна Азия. Икономическото развитие е широкомащабно, като освен газово-нефтената индустрия се стимулира и строителство, металургия, машиностроене, хранително-вкусова промишленост. Много важен сектор е селското стопанство. В страната има девет климатични зони и добри условия за производство на разнообразна и висококачествена продукция. В тази област се акцентира и върху развитието на преработвателната промишленост с цел да се реализира износ не само на сурова селскостопанска продукция, а на продукция с по-висока добавена стойност. Според него това създава възможно направление за сътрудничество с България, където преработвателната промишленост е развита.

Друго перспективно направление за сътрудничество и област, която се развива активно от Азербайджан е туризмът. Азербайджанските граждани имат добри възможности да пътуват. Сред основните европейски дестинации за туристите от Азербайджан са Турция, Хърватия, Черна гора, Унгария, Чехия. Има потенциал да се развие туристическият обмен с България, например посещения на българското Черноморие, което е познато сред голяма част от населението. Популярни са и зимните спортове. Туристическите организации работят активно, развива се и туристическата инфраструктура в страната, смята министър Мустафаев.

Като друга област с потенциал беше посочено развитието на информационно комуникационните технологии. В рамките на AZPROMO се развиват технологични паркове в няколко направления, като вече има привлечени фирми. Министър Мустафаев отправи покана и към българските компании с интерес към Азербайджан и региона да се запознаят с изгодните им условия. Той отбеляза, че е важно възможностите за сътрудничество да бъдат представяни с цел привличане на предприемачи и инвестиционен интерес.

Министър Лукарски подчерта, че за българската страна е важно да работим в посока осъществяване на посещения, бизнес форуми, активни дискусии още в рамките на настоящата година. Той покани министъра на икономиката и индустрията на Азербайджан на посещение в България, заедно с бизнес делегация. Двамата договориха посещението да е в периода юни-юли.

По думите на министър Лукарски голямо значение има подновяването на работата на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, чието последното заседание е проведено през 2008 година. Той информира, че предстои Министерство на икономиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление, с което ще предложи председател на Българо-азербайджанската комисия от българска страна да бъде министърът на икономиката. Досега тази функция е изпълнявана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Споделете