Loading...

България и Индия подписаха съвместен протокол за задълбочаване на икономическото сътрудничество

България и Индия подписаха съвместен протокол за задълбочаване на икономическото сътрудничество

Заместник-министърът на икономиката на Република България Александър Манолев и заместник-министърът на търговията и индустрията на Индия Рита Теаотия подписаха Протокол от Осемнадесетата сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, което се проведе в Ню Делхи. Документът проследява българо-индийските отношения в сферата на икономиката, потенциала и основата за тяхното развитие в бъдеще.

„За последните десет години стокообменът между България и Индия се е увеличил 3 пъти, но въпреки това все още не използваме целия потенциал, който имаме“, подчерта Александър Манолев. Смесената комисия с Индия функционира вече 45 години. През това време тя се е утвърдила като един от важните инструменти за развитие на икономическите връзки между България и Индия. „Вярвам, че и днес проведохме успешно заседание. Идентифицирани бяха редица области от взаимен интерес за по-нататъшно сътрудничество“, каза още зам.-министър Манолев.

В периода от провеждането на последната сесия на Смесената комисия през 2012 г. досега се забелязва активизиране на бизнес контактите между двете страни, нарастване на двустранната търговия и разширяване на инвестиционното сътрудничество, стана ясно от неговото изказване. „Затова се надявам и да установим по-чести и регулярни общи срещи, за да набележим конкретни действия, които да насърчат повече компании от двете страни да стартират съвместни инициативи“, подчерта Александър Манолев.

Съгласно българската статистика, през 2016 г. двустранната търговия между България и Индия достига близо 250 млн. щ.д. През първите единадесет месеца на 2017 година тенденцията се запазва и общият стокообмен отбелязва ръст от 18%, надвишавайки 247 млн.щ.д.

В рамките на посещението на делегацията в Ню Делхи бе подписан Меморандум за сътрудничество между българската и индийската асоциации на стартъпите, с което се поставя основа за обмяна на опит и ноу-хау между тях.

Споделете