Loading...

България и Казахстан имат интерес към изграждане на съвместни предприятия

България и Казахстан имат интерес към изграждане на съвместни предприятия

Търговско-икономическите отношения между България и Казахстан имат по-голям потенциал за развитие, отколкото са досегашните нива. Това се съгласиха на двустранна среща днес в Астана министърът на икономиката Божидар Лукарски и министърът на националната икономика на Република Казахстан Ерболат Досаев в рамките на Осмия Астанински икономически форум.

„България може да бъде врата за Казахстан към пазара на ЕС не само поради географската си близост, но и поради близостта на двата народа“, каза министър Досаев. Той информира, че съвсем скоро предстои подписване на търговско споразумение между Казахстан и ЕС. Министър Досаев очерта като голям потенциал износа и преработката на селскостопанска продукция и фармацевтиката. Според него страната ни има опит, традиции и технологии в селскостопанския сектор, които биха могли да се използват чрез създаване на смесени предприятия с казахстански капитали и български технологии и оборудване.

Министър Лукарски посочи, че страната ни е атрактивна за инвестиции с едни от най-ниските данъци в ЕС – 10% плосък данък. Министър Досаев също подчерта, че Казахстан предлага добри условия за инвестиции като освобождаване от данъци за 10 години след стартиране на бизнес.

В областта на туризма Министър Досаев посочи, че не само техни туристи посещават страната ни, но и много казахстанци притежават имоти на Черноморието. В тази връзка министър Лукарски предложи да се работи активно за откриване на редовна въздушна линия между Казахстан и България. Двамата министри поеха ангажимент да поставят въпроса пред колегите си, отговарящи за транспорта.

По-късно министър Лукарски се срещна с представители на две български фирми, които оперират в Казахстан – “ТАЛ Инженеринг Казахстан” и “ПраймСолар” .

Компанията „ТАЛ Инженеринг Казахстан”, осъществява инвестиционен проект по изграждането на Индустриален парк Астана – Специалната икономическа зона “Астана – нов град” – промишлен комплекс, свързан високотехнологично производство на фасадни метални и пластмасови конструкции.

„ПраймСолар” е водеща компания в сферата на възобновяемата енергия, която развива иновативни решения с конкретен фокус върху архитектурната интеграция и оптимизиране на разходите. ПраймСолар също специализира във фото-захранваното изпомпване на вода и обезсоляване, както и производството на кварцов пясък.

Двустранният стокообмен между България и Казахстан през последните години се намира в голяма зависимост от обемите на реализирания у нас внос на казахстански нефт и нефтен газ, а така също изпитва значителното въздействието на световната финансово-икономическа криза.

През 2014 г. стокообменът между двете страни отбеляза намаление с 8.2 % спрямо 2013 г., българският износ нарасна с 2.6 %, а вносът отбеляза намаление с 16.4 %.

Споделете