Loading...

България и Сърбия договарят разширяване на икономическото сътрудничество

България и Сърбия договарят разширяване на икономическото сътрудничество

“България и Сърбия винаги са били братски народи, но в последните години не сме обръщали достатъчно внимание на икономическото сътрудничество, имаме доста работа да свършим и се надявам, че за тези два дни ще напреднем.” Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който заедно с министъра на минното дело и енергетиката Александър Антич откри Втората сесия на Смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество между България и Сърбия, която се провежда в Белград. Министър Антич е съпредседател на Смесената комисия от сръбска страна, а от българска тя е съпредседателствана от министър Лукарски.

“Нашите приятелски, политически и съседски отношения са много добри. Дойде време да им дадем допълнителна енергия и да ги насочим по посока на икономическото сътрудничество. Трябва да започнем нови инфраструктурни проекти, а съществуващите да доведем докрай”. Това заяви министър Антич като определи заседанието на Комисията като добра възможност България и Сърбия да развият двустранните си взаимоотношения и да се договори по-нататъшното икономическо сътрудничество между двете страни.

Според министър Антич има много теми от взаимен интерес, като посочи големи съвместни инфраструктурни проекти от областта на енергетиката и транспорта, които трябва да свържат двете държави. „Имаме голям пакет от теми, за които ще разговаряме и които ще развият нашето сътрудничество”, каза министър Антич. Той подчерта, че България е един от големите външнотърговски партньори на Сърбия със стокообмен от около 600 млн. евро. Според Антич той има потенциал да се развива и в бъдеще. По негови думи възможности има и в сферата на туризма, където България и Сърбия трябва да развиват общи дейности.

Министър Лукарски посочи, че освен тези области, усилията на България ще бъдат насочени към привличане на инвестиции в приоритетни за страната ни сектори като електроника и електротехника, информационни технологии, аутсорсинг, химическа и фармацевтична промишленост, машиностроене, транспорт и логистика, хранителна промишленост, земеделие и здравеопазване. Той допълни, че приоритетите на Министерство на икономиката са насочени към създаване на предпоставки за ускоряване на икономическия растеж и изрази своята увереност, че изпълнението им ще даде възможност за активно и успешно партньорство между България и Сърбия.

Сърбия се нарежда на 16-то място в износа на България за 2014 г., а по отношение на вноса заема 19-то място.Стокообменът между България и Сърбия за периода януари – декември 2014 г. нараства с 4.41% спрямо същия период на 2013 г. Износът спада с 2.68%, докато вносът отбелязва ръст от 12.65%. Търговското салдо възлиза на 62.5 млн. евро при 110.7 млн. евро за същия период на 2013 г.

За месец януари 2015 г. сравнени с януари 2014 г. се наблюдава ръст в стокообмена от 2.6%. Износът се увеличава с 37.67%, докато вносът спада с 28.16%. Търговското салдо възлиза на 12.0 млн. евро при -3.0 млн. евро за същия период на 2014 г.

Споделете