Loading...

България има съществен индустриален потенциал и експертна подготовка за участие в поръчки на европейската аерокосмическа индустрия

България има съществен индустриален потенциал и експертна подготовка за участие в поръчки на европейската аерокосмическа индустрия

„България притежава съществен индустриален потенциал, както и експертна подготовка, за усвояване на поръчки на европейската аерокосмическа индустрия в сектори като технологии, наблюдение на земята, наука, телекомуникации, навигация, автоматизирани системи и роботика“. Това заяви Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката Божидар Лукарски и национален представител на България пред Европейската космическа агенция (ЕКА) на среща с представители на още 7 държави – членки на ЕС, които са в процес на асоцииране към Агенцията. Срещата бе организирана по покана на генералния директор на ЕКА г-н Жан-Жак Дордан в Европейския космически център в Мадрид. В нея участие взеха експерти от компетентните институции в областта на космическата политика на Словакия, Литва, Латвия, Естония, Малта, Хърватия, Кипър и България.

Г-н Кирев подчерта, че очакванията на страната ни в контекста на подписаното през април Споразумение за европейска кооперираща държава между България и ЕКА са за предоставяне на редица възможности за българско участие в съвместно избрани програми и дейности на Агенцията. По негови думи подобно включване на български фирми в проектите на ЕКА биха довели до повишаване на тяхната конкурентоспособност, развитие на национална космическа инфраструктура и създаване на устойчиви взаимоотношения между фирми, университети и изследователски организации от българска страна с утвърдени европейски фирми, научни и академични организации в областта на аерокосмонавтиката.

„В основата на бъдещото сътрудничество между България и ЕКА, с определящо значение ще бъде реализирането на дейности от двустранен интерес в областите на мехатроника, ИКТ, микроелектроника, наблюдение на земята и сателитни комуникации“, заяви г-н Кирев. Той допълни, че това са приоритетни области, които са заложени в Националната стратегия за интелигентна специализация – основният документ, представящ целите и приоритетите в развитието на българската икономика до 2020 г.

Основната цел на проведената среща беше да се обмени информация за напредъка на страните по пътя им към членството с ЕКА и техните възможности за сътрудничество в областта на космическата индустрия.

Споделете