Loading...

България може да стане входна точка за виетнамски стоки към европейския пазар

България може да стане входна точка за виетнамски стоки към европейския пазар

„Нашата цел е България да се превърне във врата за виетнамските стоки към пазарите на Балканите и Европа.“ Това заяви министърът на индустрията и търговията на Виетнам г-н Ву Хуин Хоанг на среща с министъра на икономиката Божидар Лукарски. Министър Хоанг е на посещение у нас с правителствена и бизнес делегация, водена от министър-председателя на Социалистическа Република Виетнам г-н Нгуен Тан Зунг.

На срещата министър Лукарски отбеляза, че Виетнам е стратегически търговско-икономически партньор за страната ни. Предвид добрите връзки и отчетения сериозен ръст в двустранния стокообмен министър Лукарски изрази своята увереност, че посещението на водената от министър-председателя Нгуен Тан Зунг делегация и провеждането на българо-виетнамски бизнес диалог ще допринесат за засилване на двустранните отношения.

Министър Хоанг поясни, че виетнамската страна има желание да засили търговско-икономическите отношения между България и Виетнам, които по негови думи имат значително по-голям потенциал. Той допълни, че определящо в този процес е изпълнението на договорения през 2013 г. Нов модел на икономическо сътрудничество между България и Виетнам в сферите на двустранната търговия, енергетиката и туризма. „След решението за създаване на този Нов модел, предприехме редица мерки за неговото осъществяване, една от които предвиждаше внос на частично изработени виетнамски стоки в България, които да бъдат завършвани тук и представяни на българския и европейския пазар“, заяви министър Хоанг. Министър Лукарски изрази готовност тази концепция да бъде развита в пълния си потенциал, а конкретни възможности за нейната реализация от логистична гледна точка представляват индустриалните зони във Видин и Бургас и пристанище Варна, към които виетнамската страна проявява интерес. Той запозна министър Хоанг с потенциала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД с оглед изграждането на производствени мощности, логистични центрове и осъществяването на търговски дейности от виетнамски фирми у нас.

Министър Хоанг допълни, че Виетнам може да изиграе ключова роля в засилване на двустранните търговско-икономически отношения чрез осигуряването на бърз достъп за българските стоки до пазарите в региона. Други мерки, които предвижда изпълнението на новия модел за икономическо сътрудничество включват разширяване на съвместните производства особено в сферата на хранително-вкусовата, фармацевтичната, текстилната и обувната промишленост.

Друга тема на срещата между двамата министри беше и ходът на преговорите за подписване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Министър Лукарски подчерта, че изразената от него позиция в рамките на негови участия на заседанията на Съвета по външна търговия в ЕК е в подкрепа на успешното приключване на преговорите, което се очаква да се случи до края на лятото. Министър Хоанг изрази благодарност и подчерта, че очакванията от виетнамска страна са именно за подкрепата на България в контекста на преговорите на ниво ЕС.

Двамата министри се съгласиха да работят за организиране на бизнес форум в Ханой в края на тази година. Планира се и провеждане на 23-тото заседание на междуправителствената смесена комисия в Ханой. Подобен форум би дал възможност за обсъждане на конкретни мерки по изпълнение на новия модел за икономическо сътрудничество.

През 2008 г. двустранният стокообмен достигна най-високите си стойности за последните години от 99.4 млн. щ.д., което се дължи включително и на значителния ръст на българския износ за Виетнам през посочената година.

В последвалите години, глобалната финансова и икономическа криза преустанови тази възходяща тенденция, като през 2009 г. взаимният стокообмен спадна до 63.9 млн. щ.д., през 2010 г. – до 65.1 млн. щ.д. През 2011 г. взаимната търговия между България и Виетнам се понижи до 42.6 млн. щ.д., основно поради намаления внос от Виетнам до 26.5 млн. щ.д. През 2012 г. взаимната търговия достигна 64.1 млн. щ.д., от които български износ за 23.5 млн. щ.д. През 2013 г. е достигнат взаимен стокообмен от 63.9 млн. щ.д., от които български износ за 23.4 млн. щ.д.

През 2014 г. общият стокообмен доближи нивата от най-добрата 2008 г. с постигната стойност от 93.0 млн. щ.д., от които български износ за 24.9 млн. щ.д. За м.януари 2015 г. взаимната търговия е за 6.2 млн. щ.д., от които български износ за 2.1 млн. щ.д.

Реални възможности за диверсифициране на двустранната търговия между Виетнам и България има в областта на химическата промишленост, фармацевтичната промишленост чрез повишаване на българския износ на лекарства и инвестиции в изграждането на производствени мощности на територията на Виетнам; леката промишленост и по-конкретно съвместно производство и износ на естествена коприна, производство на тютюневи изделия и др., както и в сферата на селското стопанство чрез доставка и проектиране на оборудване и системи за напояване; износ на български вина, хранителни продукти, селскостопанска продукция и техника, етерични масла и др. Виетнам от своя страна може да внася ориз, замразени морски продукти, кафе, каучук, черен пипер, чай и др.

Споделете