Loading...

България получи висока оценка в техническите прегледи от тематичните комитети на ОИСР

България получи висока оценка в техническите прегледи от тематичните комитети на ОИСР

В рамките на заседанието на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 2-3 май 2024 г. в Париж, заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов проведе среща с г-жа Гита Котари, заместник-директор, и г-жа Гандия Робъртсън, старши съветник, в дирекция „Правна“ на Секретариата на ОИСР, която отговаря за отношенията със страните кандидатки и координира процеса на присъединяването им към Организацията. От българска страна в срещата участваха още заместник-министър на външните работи, представители на двете ведомства и посланика на България във Франция.

Заместник-министър Павлов потвърди силния политически ангажимент за присъединяването на страната ни към ОИСР и отбеляза добрата координация между българските институции в процеса. Той наблегна на водещата роля на Министерството на икономиката и индустрията в прегледите от комитетите по корпоративно управление, търговия, защита на потребителите и стомана.

От страна на Секретариата на ОИСР бе дадена висока оценка на постигнатия напредък от България в техническите прегледи от тематични комитети на ОИСР. През 2024 г. ще се проведат общо 41 прегледа, 12 от които вече са завършени. Очаква се всички прегледи да завършат до края на 2025 г. или най-късно в началото на 2026 г.

Споделете