Loading...

България се изкачва с две места напред в международната класация за иновации

България се изкачва с две места напред в международната класация за иновации

Страната ни заема 35-то място сред 132 държави

България се изкачи с две места напред в международната класация за иновации на Световната организация по интелектуална собственост (WIPO) и заема 35-то място от 132 държави, според Глобалния индекс за конкурентоспособност за 2022 г. Това съобщи заместник-министърът на икономиката и индустрията Янко Топалов пред участниците в семинар „Иновации и устойчивост в дипломацията“.

Зам.-министър Топалов сподели опита на Министерството на икономиката и индустрията в насърчаването, подкрепата и създаването на условия за иновации и устойчиво развитие в нашата страна. Той представи и петте тематични области, към чието ускорено развитие насочва усилията си България – „Информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот“, „Биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии“, „Чисти технологии“, „Кръгова и нисковъглеродна икономика“. Те са структурирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на база конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация.

„От решаващо значение България да продължи да развива потенциала си за иновации и да го превърне в пазарни продукти, които създават реални предимства за предприятията и потребителите, е да активизира научно-техническото сътрудничество и да отвори научното си и иновационно пространство за страните, с които активно си сътрудничи и с приятелските държави“, заяви зам.-министър Топалов. Той посочи за пример активизирането на българо-емиратските отношения. „Продължава тенденцията за ръст на двустранния стокообмен – с 25% или общо 143.1 млн. щ.д. за първите 10 месеца на 2022 г.. Българският износ е около 2/3 от стокообмена, съществен дял от него са продукти от машиностроенето, електрическа апаратура и консумативи за медицината“, каза още Янко Топалов.

Семинарът се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Посолството на ОАЕ и Борда за приятелство и сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства. Участие в него взеха посланикът на ОАЕ в България Н. Пр. Султан Алауайми, проф.д.ик.н. Стоян Денчев, председател на Борда за приятелство и сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства, Таня Михайлова, директор на Български дипломатически институт, Диляна Славова, съветник по външна политика на Президента на Република България и др.

Споделете