Loading...

България се утвърждава като ключов фактор на сътрудничество в Югоизточна Европа

България се утвърждава като ключов фактор на сътрудничество в Югоизточна Европа

“С поемането на председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа за трети път България ще затвърди ролята си на активен участник в регионалната интеграция и ключов фактор за стабилността и сигурността в региона.” Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на официалното откриване на Икономическия форум за Югоизточна Европа, който се провежда на 18 и 19 юни. В тазгодишното издание на форума ще се включат над 600 участници.

“Водещо в процеса на регионално коопериране е икономическото развитие и взаимодействие между страните от Югоизточна Европа”, посочи министър Лукарски. Той добави, че съвместните усилия на регионално ниво са довели до значително нарастване на търговските и инвестиционни потоци между страните, по-добро ниво на коопериране и подобрена инвестиционна привлекателност на региона като цяло.

България успя да запази макроикономическата и финансова стабилност и да постигне обнадеждаващ темп на ръст на износа, инвестициите и БВП като цяло, заяви министър Лукарски. Той изрази надежда, че тези тенденции ще се запазят и постигнат нива над очакваното. “За да стимулира този процес Министерство на икономиката работи решително за осигуряването на благоприятна бизнес среда и насърчаване на българските производители, особено на малките и средни предприятия”, допълни министър Лукарски.

По негови думи икономическият форум се е превърнал във водеща платформа за установяване на успешни контакти и партньорства между институциите и бизнеса в Югоизточна Европа. По инициатива на Министерство на икономиката в рамките на форума тази година ще се проведе кръгла маса на икономическите министри от страните-участници, на която ще бъдат обсъдени възможностите за подобряване на цялостния облик на региона чрез засилване конкурентноспособността на отделните икономики в него.

Чрез поредица от срещи и дискусии, инициирани от Министерство на икономиката в рамките на форума ще бъде насърчено и взаимодействието между агенциите за инвестиции и тези за насърчаване на малките и средните предприятия от различните страни.

Споделете