Loading...

България ще участва в Първото международно изложение за кръгова икономика, енергетика и строителство „Forward Green 2023“

Събитието ще се проведе в Солун в периода 8-10 юни 2023 г.

Български компании могат да участват в първото международно изложение за кръгова икономика, енергетика и строителство „Forward green 2023“. Очаква се над 100 изложители от Германия, Австрия, Дания, Финландия, Гърция да се презентират на изложението, а български компании все още могат да заявят своето участие

България ще бъде държава почетен-гост на събитието, което гарантира на българските участници атрактивно позициониране. Подготвя се и национален щанд на който ще бъдат представени държавни институции, браншови и бизнес организации.

Изложението ще събере на едно място представители и експерти от правителствения и неправителствения сектор на Гърция, Югоизточна, Централна и Северна Европа, както и Азия и Америка и ще бъде платформа на дискусии, обмяна на опит и иницииране на съвместни проекти в сектора.

За българските компании, които имат интерес да се презентират, организаторите предвиждат отстъпка от най-малко 10% от цените за наем на изложбена площ, като размерът на отстъпката ще се определя от големината на съответния щанд. Повече информация относно условията за участие със самостоятелен щанд, както и документи за заявяване на участие, може да бъдат намерени на следния линк: https://www.forwardgreen-expo.gr/en/participation/.

FG Expo ще бъде сред най-важните събития в календара на Международния Солунски панаир (HELEXPO). То e единственото гръцко изложение, насочено към темата за кръговата икономика. Провежда се със специалната подкрепа на община Солун и представителството на Европейската комисия в Гърция. По време на форума ще бъдат представени стратегическите партньори на Forward Green 2023 – Министерство на околната среда и енергията на Гърция, Обединението на общините на Гърция, Асоциацията на гръцките региони, както и всички национално представени организации за рециклиране и управление на отпадъците.

Форумът предоставя възможност на високо ниво да бъдат обсъждани темите за усложнената енергийна обстановка в Европа, алтернативните доставчици на енергоносители, мерки и технологии за повишаване на енергийната ефективност на предприятията и бита. В съпътстващата програма на форума се предвиждат и панели, в рамките, на които ще бъдат представени и обсъдени въпроси от областта на кръговата икономика като: инвестициите в кръговата икономика в региона на Югоизточна Европа, управлението на отпадъците, „зелено“ финансиране, енергийната трансформация, „зелен“ транспорт, „синя“ икономика и др.

При необходимост от допълнителна информация или съдействие във връзка с изложението, може да се свържете с експертите в Министерство на икономиката и индустрията на следните координати: Димитър Сълов, тел. 02/ 940 7710, e mail: d.salov@mi.government.bg и Боряна Минчева, тел. 02/ 940 7798, e-mail: b.mincheva@mi.government.bg.

Споделете