Loading...

Българо-руски IT форум ще се състои през 2019 година в София

Българо-руски IT форум ще се състои през 2019 година в София

Организиране на българо-руски бизнес форум в областта на информационните технологии в София през 2019 г. бе договорено по време на Работна група по търговия и инвестиции в рамките на XVI заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведено в Москва. Заседанието бе открито от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова. Председател от българска страна е министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, а от руска – министърът на промишлеността и търговията г-н Денис Мантуров.

Зам.-министър Иванова коментира, че Русия е сред водещите инвестиционни партньори на България и подчерта, че двустранният стокообмен през 2017 г. достига 4,3 млрд. щ.д. Тя постави акцент върху заявеното намерение от руска страна да повиши нивата на стокообмена до най-високите си стойности от 5 млрд. щ.д.

Икономическият зам.-министър обърна внимание на отраслите, произвеждащи изделия с по-висока добавена стойност и внедряването на иновациите, с цел повишаване на конкурентоспособността, от една страна, и развитие на партньорските отношения, от друга. Тя констатира, че за руските и българските инвеститори са перспективни областите: енергетика, промишленост, в това число селскостопанското машиностроене, корабостроене, оборудване и технологии за хранителната промишленост, селско стопанство, туризъм, финансовия сектор, инфраструктурните проекти, телекомуникациите и строителството, във връзка с което съответните руски и български ведомства и организации трябва да активизират сътрудничеството. “Има много сфери, в които да си сътрудничим, включително за реализиране на изделия на пазари в трети страни”, допълни тя.

По-рано през деня зам.-министър Иванова откри съпътстващия XVI Междуправителствена комисия Българо-руски бизнес форум, който се организира от Търговско-промишлената палата на Русия. Форумът се проведе при повишен интерес от страна на представители от различни области.

В своето изказване тя очерта макроикономическата рамка на България и подчерта, че запазване стабилността на българската икономика през последните години, е сред основните приоритети на правителството, заедно с ръста на икономиката, образованието и привличането на чуждестранни инвестиции.

Зам.-министър Иванова сподели в заключение, че очаква форумът да даде допълнителен импулс за активизиране на двустранните ни търговско-икономически връзки и изрази готовност за подкрепа на всякакви инициативи, които биха разширили обхвата на инвестиционно сътрудничество.

Двете страни потвърдиха готовността си и в бъдеще да си съдействат в обмена на бизнес информация, целяща развитие на контактите на регионално ниво, както и да си сътрудничат при организиране на бизнес мисии и участие на потенциални предприемачи и инвеститори в изложения и панаири в България и Русия.

По данни на българската статистика, стокообменът между България и Русия през 2017 година отчита ръст от 44,5 % в сравнение с 2016 година, достигайки 4,3 млрд. щ.д., в това число ръстът на износа от България за Русия възлиза на 112,8 % до 810 млн. щ.д., а на вноса от Русия – 34,4 % до 3,5 млрд. щ.д.
През 2017 година отрицателното за България търговско салдо с Русия достига 2,7 млрд. щ. д. През първото полугодие на 2018 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 0,9%, като износът е намалял с 28,8%, а вносът се е увеличил със 7,0%.

Свързана медия

Споделете