Loading...

Българската агенция за експортно застраховане е най-динамично развиващото се застрахователно дружество в България за 2022 г.

Българската агенция за експортно застраховане е най-динамично развиващото се застрахователно дружество в България за 2022 г.

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) получи отличието за „Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ по време на официална церемония, на която бяха раздадени най-престижните годишни награди на дружества от застрахователния сектор и пенсионноосигурителния сектор.

През последните месеци БАЕЗ, която е част от Министерството на икономиката и индустрията, предприе серия от инициативи за предоставяне на по-гъвкави условия и таргетирани продукти към експортно ориентирани малки и средни предприятия, които бяха оценени и от авторитетния форум.

Наградата беше връчена на д-р Гълъбин Гълъбов, изпълнителен директор и председател на УС на БАЕЗ от Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен Надзор“. „Благодаря за тази награда от името на целия екип на Българската агенция за експортно застраховане и на Министерството на икономиката и индустрията. Тя означава, че традиционните и иновативни продукти, които предлагаме за подкрепа на малките и средни предприятия са ефективни и това е посоката, която ще продължим да следваме“, каза Гълъбин Гълъбов. „Наш основен приоритет ще бъде да продължим да съдействаме на компаниите за тяхното бизнес, продуктово и технологично развитие“, добави още той.

Събитието се провежда за 15-а поредна година, а организатори са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Победителите се определят от експертно жури, съставено от представители на петте организации, на база обективни публични критерии и показатели като се връчват награди за „Застраховател на годината”, „Пенсионноосигурително дружество на годината”, „Застрахователен брокер на годината“ за 2022 г.

В церемонията участваха председателят на 49-о Народно събрание Росен Желязков, заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов, председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, представители бизнеса, на научните и академичните среди и др.

„Българската агенция за експортно застраховане“ работи повече от 20 години и е създадена с цел да насърчава и подкрепя българските компании износители, в стремежа им за навлизане на международните пазари, както и компании, търгуващи на вътрешния пазар. Застрахователният договор е ефективен инструмент за гарантиране на вземанията по търговски, кредитни и инвестиционни сделки и за достъп до допълнително оборотно финансиране.

Споделете