Loading...

Българската стартъп асоциация – BESCO и Министерството на икономиката обсъдиха предложния за промени в нормативната уредба за стартиране и развитие на бизнес в България

Българската стартъп асоциация – BESCO и Министерството на икономиката обсъдиха предложния за промени в нормативната уредба за стартиране и развитие на бизнес в България

На проведена днес среща, с ръководството на Българската стартъп асоциация – BESCO, в Министерството на икономиката бяха обсъдени конкретни предложния за промени в нормативната уредба, оптимизиращи условията за стартиране и развитие на бизнес.

На фона на бързо развиваща се глобална среда, Министерство на икономиката заяви категорична подкрепа на инициативите на Българската стартъп асоциация – BESCO, свързани с подобряване на предприемаческата среда в страната и с амбицията България да стане Стартъп инкубаторът на Европа.

„Министерството на икономиката подкрепя инициативи на стартъпи и иновативни компании, защото те са носител на иновации, създават най-висока добавена стойност и са основен инструмент за задържане на младите таланти в България“, заяви зам.-министър Лъчезар Борисов по време на срещата. По думите му министерството ще започне диалог с ресорните ведомства – Министерски съвет, Министерство на финансите и Министерство на правосъдието, за евентуални промени в законодателството, аналогочини със съществуващите успешни практики в други членки на ЕС. За оптимизиране на средата и за стартиране на бизнес у нас, Министерство на икономиката ще разчита за сътрудничество и на другите институции.

На срещата бе взето решение за привличане, в дейността на работната група за развитие на стартъп средата към Министерството на икономиката, на експерти от други ведомства, както и на външни експерти и независими консултанти.

Споделете