Loading...

Български компании реализират успешни проекти в Узбекистан

Български компании реализират успешни проекти в Узбекистан

Високотехнологичен завод за преработка на отработени масла, предприятие за производството на парфюмерийна и козметична продукция, както и компания за трикотажни изделия са част от успешните български примери в Узбекистан. Това стана ясно по време на среща между заместник-министърът на икономиката Александър Манолев с Камолиддин Ишанходжиев, заместник-председател на Комитета по международните и приятелските отношения с чуждестранни страни към Министерския съвет на Република Узбекистан и Шокир Жураев, съветник на председателя на Търговско-промишлената палата на страната.

България и българските стоки са добре познати на узбекския пазар и има сериозен потенциал за ръст на износа, стана ясно по време на срещата. Като сектори от взаимен интерес бяха дискутирани търговията, туризма, строителството и инвестициите. Двамата се договориха да се работи и за организирането на заседание на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на която да се набележат конкретни стъпки за задълбочаване на сътрудничеството.

„България може да предложи много атрактивни условия за чуждестранни инвеститори“, посочи зам.-министър Манолев и запозна гостите с насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, както и с данъчната политика на страната. „Нашите фирми разполагат със значителен капацитет и могат да бъдат ценен партньор при реализирането на инфраструктурни проекти на територията на Узбекистан“, посочи още Александър Манолев. Той предложи и да се проучат възможностите за организиране на двустранен бизнес форум, за да се заздравят връзките между представителите от частния сектор. Камолиддин Ишанходжиев акцентира и че може двете страни да си партнират и в обмен на кадри в обслужващия сектор.

Сред българските компании, които развиват дейност в Узбекистан е компанията „Uz-Prista”. Тя е съвместно предприятие на българската компания “Prista Oil Holding” и държавните „Узнефтепродукт” и „Узбекнефтегаз” и е единствен производител в страната на широк спектър висококачествени технически масла и охлаждащи течности. Друг пример е компанията „Комби-Востока” – смесено българо-узбекско предприятие за производството на парфюмерийна и козметична продукция, ориентирано за експорт в страните от Централна Азия. Друга компания с българско участие – „Bultex Eurostar”, произвежда трикотажни изделия. Във фабриката работят около 500 човека и се произвежда основно детска конфекция под регистрирани български и европейски марки.

Споделете