Loading...

Български предприятия могат да кандидатстват за 1,2 млрд. евро от Европейския фонд за отбрана

Български предприятия могат да кандидатстват за 1,2 млрд. евро от Европейския фонд за отбрана

През тази година български предприятия могат да кандидатстват за 1,2 млрд. евро от Европейския фонд за отбрана. Това стана ясно по време на информационно събитие, посветено на Фонда, което беше открито от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов. От тези средства 72 млн. евро са предназначени за проекти на малки и средни предприятия, а други 41 млн. евро ще финансират разработки за „революционни технологии“.

„За период от четири години български фирми, в консорциуми с чужди партньори, са спечелили 11 проекта за продукти и технологии в сферата на отбраната на стойност близо 130 млн. лева“, посочи министър Никола Стоянов. Той допълни, че по брой организации, които получават финансиране от Фонда, страната ни се нарежда на 14 място от общо 26 държави. „Това е ясен знак, че нашите фирми и научно-изследователски организации са иновативни, високотехнологични и конкурентни на европейско ниво, и трябва в максимална степен да се възползват от възможностите, които предоставят европейските програми и инициативи“, коментира още икономическият министър.

По думите му на ниво Европейски съюз има редица инструменти, насочени към изграждане на по-конкурентоспособна отбранителна промишленост и по-отворен европейски пазар. „Намираме се в исторически момент за нашата отбранителна индустрия. Имаме всички предпоставки и възможности да направим така нужния преход за производство на повече продукти по НАТО-стандарт и за технологично обновление в този сектор, но е необходима по-голяма активност от страна на компаниите и научните институти“, подчерта министър Стоянов.

По време на събитието беше обсъден и Актът за укрепване на производството на боеприпаси (ASAP), който се очаква да бъде приет през лятото на тази година и да действа до средата на 2025 г. Програмата е с бюджет от 500 млн. евро и ще предлага безвъзмездна финансова помощ за европейски компании. „Този инструмент е сериозна възможност да бъдат разработени нови мощности в сектора, както и да бъдат увеличени или преструктурирани съществуващи производствени линии“, обясни Никола Стоянов.

Европейският фонд за отбрана е с бюджет от почти 8 млрд. евро за периода 2021-2027 г., от които 2,7 млрд. евро са предназначени за научни изследвания и 5,3 млрд. евро за разработване на продукти и технологии в областта на отбраната. Само за 2023 г. неговият бюджет е 1,2 млрд. евро. Поканите за набиране на проектни предложения за тази година ще бъдат отворени за кандидатстване на 15 юни 2023 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 ноември 2023 г.

Участие в днешното събитие взеха Кръстьо Преславски, представител на ГД „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, Ирина Щонова, заместник-министър на Министерството на икономиката и индустрията, Станислава Ялъмова, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и индустрията, представители на държавния сектор, на бизнеса, на научно-изследователския сектор и академични организации.

Споделете