Loading...

Български студенти и докторанти могат да участват в обучение на ЕКА и НАСА

Български студенти и докторанти могат да участват в обучение на ЕКА и НАСА

В периода от 20 до 24 юни 2019 г., български студенти имат възможност да участват в обучение „Наблюдение на Земята от оптични и радарни сензори за екологични приложения с акцент върху земеделието“.

Целта на серията курсове е да разпространят изследователски методи и технологии от космоса, и да проведат теоретични и практически сесии за използване на данни от мисии на ЕКА и НАСА с разнообразен софтуер.

Първата част от обучението е за работа с данни от радар със синтезирана апертура (SAR) – мисия Сентинел-1 и приложенията на данните в динамиката на екосистемите.

Втората част от обучението ще бъде тематично фокусирана върху новите тенденции в оптичните техники за дистанционно наблюдение, с акцент върху мисиите на Landsat-8 и Sentinel-2.

Обучението ще предостави възможност на участниците да се включат в Регионална информационна мрежа за Южна Централна Европа (SCLERIN), която също е свързана с дейностите на GEWEX (изследвания на водния цикъл) в региона.

Кандидатурите са отворени за млади учени и студенти, като приоритет се дава на участници от Централна и Източна Европа.

Крайният срок за кандидатстване е 20 май 2019 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ и регистрация: https://eo4society.esa.int/event/trans-atlantic-training-2019-tat-7-radar-and-optical-remote-sensing-in-the-agricultural-and-environmental-monitoring/

*ЕКА в момента разработва и обучителни курсове насочени към програмата за Наблюдение на земята, предназначени за Дунавският регион, Черно море и Балканите, в следствие на работата от проведеният в гр.София Регионален семинар „Балкански и Черноморски перспективи” организиран съвместно с Министерство на икономиката.

Споделете