Loading...

Българският износ за Индия е нараснал близо два пъти

Българският износ за Индия е нараснал близо два пъти

Българският износ за Индия се е увеличил близо два пъти от 2016 г. до сега. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и Суреш Прабху, министър на търговията и индустрията. През 2016 г. експортът ни за Индия нараства с 83%, достигайки 114 млн. щ.д. Тенденцията се запазва и през първите единадесет месеца на 2017 г., като същият показател отбелязва увеличение от 16% и се равнява на 103.4 млн. щ.д. Водещи стокови групи в износа ни са пшеница, инструменти и апарати за химични и физични анализи, предавателни апарати за радиотелефония, уреди за управление и електрическо разпределение, различни метали, машини и апарати за обработка на каучук и пластмаси, и др.

„Въпреки положителната тенденция на нарастване през последните години, стокообменът все още не отговаря на потенциала на двете страни“, подчерта Александър Манолев. По думите му редица български стоки имат потенциал да присъстват по-осезаемо на индийския пазар: парфюмерия и козметика; продукти на химическата промишленост; авточасти и автокомпоненти и др. Специално внимание бе обърнато и на потенциала за експорт на селскостопански продукти и храни за азиатската държава – износът на селскостопански стоки за индийския пазар нараства над шест пъти на годишна база, до 36.7 млн. щ.д. Това увеличение се дължи основно на реализираните количества пшеница и на бобови зеленчуци, но в него потенциал за по-голямо присъствие имат и продуктите вино, мляко, млечни продукти, месо и месни продукти, преработена храна, плодове и зеленчуци, гъби, билки и др.

По време на срещата бяха обсъдени мерки за насърчаване на партньорството между компании от двете страни и за увеличаване на инвестициите. Двамата се обединиха около мнението, че един от най-добрите начини индийският бизнес да бъде информиран за потенциала и възможностите на българските износители е участието в специализираните търговски панаири и изложби. Като сектори с потенциал за привличане на индийски инвестиции в България бяха дискутирани автомобилостроенето, машиностроенето, информационните и комуникационни технологии, туризъм, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, и др.

Индийско-българската бизнес камара и Американската търговска камара организират мащабна конференция „IT Hub Connect 2018“, която ще се проведе в края на март 2018 г. в София под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС, и за която се очаква участие на високо ниво от индийска страна. Това стана ясно по време на среща между зам.-министър Александър Манолев и Аджай Пракаш, заместник-министър на електрониката и информационните технологии.

„Вече има редица примери в ИТ сектора на български компании, успешно развиващи бизнес в Индия, и на индийския компании – в България. Това е основа за задълбочаване на сътрудничеството между нашите две страни в този толкова важен сектор на икономиката“, подчерта Александър Манолев. По време на срещата бе отбелязано, че България разполага с най-бързо развиващия се ИКТ сектор в Югоизточна Европа, а Индия е втори най-голям износител на информационни технологии и услуги в света. През последната година тази индустрия в азиатската държава е реализирала приходи в размер на 160 млрд. щ. д. Двамата се обединиха около мнението, че има сериозен потенциал за сътрудничество в него, в това число и за отговаряне на глобалните предизвикателства пред световните икономики с все по-масовото дигитализиране на редица сектори.

Индия е 9-ият търговски партньор на Европейския съюз като през 2016 г. износът ѝ за Общността възлиза на 37,8 млрд. евро, а вносът– на 39,3 млрд. евро. Очаква се след подписването на Споразумение за свободна търговия с ЕС да се даде нов тласък на икономическите отношения. Това стана ясно по време на среща на зам.-министър Александър Манолев с г-жа Руши Гханашиам, заместник-министър на външните работи на Индия.

„Приоритет за Българското председателство на Съвета на ЕС е задълбочаване на партньорството с трети страни в сферата на търговията“, подчерта Александър Манолев. Той изрази готовност да се работи за изграждане на всеобхватно българо-индийско партньорство, в това число в контекста на стратегическото партньорство ЕС – Индия. Сред обсъжданите теми по време на срещата бе и увеличаващият се брой туристи от азиатската държава и важността за въвеждане на облекчения при пътуване.

Тази година в България да се проведе двустранна комисия по отбранителната индустрия, бе обсъдено на среща на зам.-министър Манолев с Аджай Кумар, заместник-министър на отбраната. Дискутирана бе и възможността събитието да се проведе по време на някое от големите изложения на отбранителната ни индустрия, за да могат на място те да се запознаят и с постиженията ни в тази област.

В рамките на посещението си в Индия зам.-министър Манолев проведе срещи и с министъра на външните работи М. Дж. Акбар, със заместник-министъра на търговията и индустрията Рита Теаотия, а във разговорите участие взеха и посланикът ни в Индия Петков Дойков, ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси в Ню Делхи Илия Деков, и др.

Споделете