Loading...

Българското председателство е домакин на дебати за бъдещето на космическите, научноизследователските и иновационните политики

Българското председателство е домакин на дебати за бъдещето на космическите, научноизследователските и иновационните политики

Съветът постигна съгласие по общ подход за регламент, насочен към подобряване на взаимното признаване на стоки, предлагани на пазара в друга държава членка. “Все още трябва да преодолеем редица изкуствени бариери в различни области на вътрешния пазар. Много от тях са резултат от прилагането на различни правила в нехармонизирани сектори или лошо прилагане на принципите на взаимно признаване. Днешното споразумение ще помогне за насърчаване на свободата на движение на стоки на вътрешния пазар и следователно ще улесни достъпа до пазара за нашите предприятия, което в крайна сметка ще е от полза за всички европейски потребители”, заяви министър Емил Караниколов от Брюксел.

Министрите обсъдиха неотдавнашно предложение за насърчаване на честните практики за предприятията, осъществяващи дейност чрез онлайн платформи. В рамките на традиционната „проверка на конкурентоспособността“ министрите оцениха конкретното въздействие на вътрешния пазар върху индустриалната база на ЕС по отношение на конкурентоспособността и производителността.

Министрите проведоха и политически дебат относно научните изследвания и иновациите в рамките на следващата финансова рамка на ЕС за периода 2021 — 2027 г. „Повишаването на публичните инвестиции в научни изследвания и иновации е важно, но не е достатъчно. Трябва да използваме резултатите от научните изследвания и да можем да ги превърнем в практически приложения, които могат да отговорят на обществените предизвикателства или да генерират продукти, които правят живота на хората по-добър”, подчерта Караниколов.

Изследователските дейности, извършвани в рамките на изследователската програма EURATOM, ще бъдат удължени до края на 2020 г. след споразумение на Съвета.

Съветът прие заключения относно ускоряването на разпространението на знания в рамките на ЕС и на Европейския облак за отворена наука. Съветът взе под внимание също така и доклад за напредъка по предложението за създаване на съвместно предприятие относно високопроизводителните изчислителни технологии.

Министрите обсъдиха бъдещето на европейската космическа политика, особено в контекста на единния цифров пазар. “На фона на цифровата икономика пространството има все по-важна роля. Това е невидима инфраструктура, която се използва за придобиване и разпространение на данни и информация. Това води до появата на нови форми на бизнес модели”, изтъкна икономическият министър.

“Все още трябва да преодолеем редица изкуствени бариери в различни области на вътрешния пазар. Много от тях са резултат от прилагането на различни правила в нехармонизирани сектори или лошо прилагане на принципите на взаимно признаване. Днешното споразумение ще помогне за насърчаване на свободата на движение на стоки на вътрешния пазар и следователно ще улесни достъпа до пазара за нашите предприятия, което в крайна сметка ще е от полза за всички европейски потребители”, каза още Караниколов.

Министрите обсъдиха неотдавнашно предложение за насърчаване на честните практики за предприятията, осъществяващи дейност чрез онлайн платформи. В рамките на традиционната „проверка на конкурентоспособността“ министрите оцениха конкретното въздействие на вътрешния пазар върху индустриалната база на ЕС по отношение на конкурентоспособността и производителността.

Министрите проведоха политически дебат относно научните изследвания и иновациите в рамките на следващата финансова рамка на ЕС за периода 2021 — 2027 г. “Повишаването на публичните инвестиции в научни изследвания и иновации е важно, но не е достатъчно. Трябва да използваме резултатите от научните изследвания и да можем да ги превърнем в практически приложения, които могат да отговорят на обществените предизвикателства или да генерират продукти, които правят живота на хората по-добър”, добави Караниколов.

Изследователските дейности, извършвани в рамките на програма EURATOM, ще бъдат удължени до края на 2020 г. след споразумение на Съвета.

Съветът прие заключения относно ускоряването на разпространението на знания в рамките на ЕС и на Европейския облак за отворена наука. Съветът взе под внимание също така доклад за напредъка по предложението за създаване на съвместно предприятие относно високопроизводителните изчислителни технологии.

Министрите обсъдиха бъдещето на европейската космическа политика, особено в контекста на единния цифров пазар. „На фона на цифровата икономика пространството има все по-важна роля. Това е невидима инфраструктура, която се използва за придобиване и разпространение на данни и информация. Това води до появата на нови форми на бизнес модели”, допълни още икономическият министър.

Споделете