Loading...

Българското председателство представя визия за следващата индустриална стратегия на ЕС

Българското председателство представя визия за следващата индустриална стратегия на ЕС

Днес Българското председателство организира дебат сред държавите членки относно следващата индустриална стратегия на ЕС. След дискусията, председателствана от българския министър на икономиката Емил Караниколов, в качеството си на председател на Съвета по конкурентоспособност, Съветът призова за спешни действия за разработване на дългосрочна Стратегия за европейската индустрия с цел повишаване на конкурентоспособността, растежа и иновациите в Европа. Заключенията, приети от Съвета по конкурентоспособност в Брюксел на 12 март 2018 г., призовават Европейската комисия да представи проект на Стратегия за индустриалната политика на ЕС до началото на следващия законодателен цикъл.

Коментирайки документа, Караниколов заяви:

„Нашата индустриална политика е стратегически въпрос за Европа – това, което направим сега, ще предопредели къде ще се намират икономиката и обществото ни след десетилетие. Това подчертава необходимостта от по-обширен, дългосрочен и ориентиран към бъдещето подход. Неотдавнашните събития само потвърждават нуждата от определяне на стратегически действия в подкрепа на европейската индустрия, от помощ за нейната адаптация, за привличане на инвестиции и създаване на работни места“.

В понеделник министрите на икономиката в ЕС проведоха друг дебат, ориентиран към бъдещето: как да бъде пригоден единният пазар на ЕС към сегашните и бъдещите предизвикателства. Дебатът беше вдъхновен от 25-годишнината на единния пазар на ЕС. В дискусиите си министрите отбелязаха, че единният пазар е едно от най-важните достижения на ЕС. Въпреки това в момента той е изправен пред много предизвикателства, които никоя държава членка не би могла да преодолее сама. От друга страна, възможностите също са огромни и ЕС трябва да се възползва от тях, за да запази водещата си позиция в редица сектори и да я възвърне в области, в които изостава от конкурентите си.

Пътят напред би могъл да бъде обединяване на многото на брой вече съществуващи политики в единна по-дългосрочна стратегия, допълнена от ангажимент от страна на държавите членки за съгласувани и предвидими действия, каза министър Караниколов по време на дебата.

Той подчерта, че едно от настоящите предизвикателства пред индустрията в ЕС е цифровизацията. Предвид нейното значение, тя бе тема на друга дискусия на министрите в понеделник в контекста на европейския семестър.

Министър Караниколов участва в подробен брифинг относно дебатите от понеделник по време на пресконференция след срещата на Съвета, заедно с Елжбета Биенковска, европейски комисар по заетост, растеж и конкурентоспособност.

Повече информация за срещата в понеделник можете да намерите тук.

Снимки и видео можете да намерите тук.

Свързана медия

Споделете