Loading...

Българското председателство ще даде приоритет на работата по законодателния пакет „Нова сделка за потребителите“

Българското председателство ще даде приоритет на работата по законодателния пакет „Нова сделка за потребителите“

Конференция за защита на потребителите, посветена на най-актуалните новости, свързани с бъдещето развитие на европейската потребителска политика под наслов „Потребителското право и политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?“, се проведе днес в София. Участие в събитието взеха Вера Юрова, комисар по правосъдие, защита на потребителите и равенство между половете, Емил Караниколов, министър на икономиката, Димитър Маргаритов, председател на Комисия за защита на потребителите, представители на научните среди и водещи експерти в областта на потребителската защита.

Участниците в конференцията обсъдиха Законодателния пакет „Нова сделка за потребителите“. Коментирана бе необходимостта от прозрачност на онлайн пазарите, засилване и опростяване на изискванията за предоставяне на информация в законодателството за защита на потребителите, предвиждането на пропорционални ефективни и възпиращи финансови санкции за нарушения на законодателството. Новата Директива за защита на колективните интереси на потребителите също намери място в дискусията.

Министърът на икономиката Емил Караниколов изтъкна, че на 11 април Европейската комисия е публикувала две законодателни предложения, резултат от извършена проверка за пригодност на потребителското законодателство. Директива, имаща за цел подобряване на прилагане на законодателството и модернизиране на законодателството за защита на потребителите, и Директива за исковете за защита на колективните интереси на потребителите. „За нас като Председателство е привилегия да стартираме преговорите по тези така важни въпроси и подчертавам, че твърдо подкрепяме заложените цели на законодателния пакет“, заяви Караниколов. Той допълни, че трябва да се осигури справедлив баланс между защитата на потребителите и интересите на търговците, като едновременно с това се засили доверието и правната сигурност за икономическите оператори и се насърчи развитието на трансграничната електронна търговия.

„Българското председателство ще даде приоритет на работата по законодателния пакет „Нова сделка за потребителите“. Убеден съм, че законодателната инициатива на Комисията представлява добра възможност за подобряване на средата в Европейския съюз, както за потребителите, така и за предприятията и правоприлагащите органи“, посочи Караниколов. По думите му потребителите трябва да се чувстват уверени, че могат да пазаруват свободно, независимо от мястото, начина и средствата в рамките на целия многообразен вътрешен пазар, но също да са информирани за правата си и да бъдат запознати със средствата за правна защита, с която разполагат.

Икономическият министър подчерта нуждата от улесняване достъпа на потребителите до правосъдие и обезщетение без неоправдани тежести. „Предложението за нова директива за исковете за защита на колективните интереси на потребителите ще допринесе за подобряване нивото на защита им в Европейския съюз“, поясни Караниколов.

От своя страна, председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов посочи, че санкциите за нелоялни търговски практики могат да достигат до 4% от годишния оборот на търговеца, което ще улесни контролните органи в усилията им да осигурят по-ефективна защита на потребителите. „Ние многократно сме коментирали необходимостта от уеднаквяване на подхода при изчисляване размера на санкциите в посока на това те да представляват процент от годишния оборот на търговеца. Има значение дали едно и също нарушение е извършено от продавача в кварталния магазин, от голяма търговска верига или от оператор, който продава на световния пазар и търгува с милиони и милиарди потребители“, заяви Маргаритов. Той допълни, че в момента КЗП е ограничена между санкции от 10 000 и 30 000 лв. за нелоялни търговски практики и по този начин няма справедливо възмездие за този, който нарушавайки закона, уврежда интересите на стотици потребители и за онзи, който би могъл да увреди интересите само на няколко от тях.

По думите му новите правила ще защитят над 1,61 милиарда потребителите на дигиталния пазар, а продажбите там възлизат на 1,9 трилиона долара с прогнози да нараснат до 4,6 трилиона долара до 2020 г. Те ще повишат и доверието им в този способ за търговия. „Повече прозрачност в резултатите от търсенето в онлайн платформи ще даде възможност на потребителите да бъдат ясно информирани, когато резултат от търсенето се заплаща от търговец и относно основните параметри, определящи класирането на резултатите”, коментира още по темата председателят на КЗП.

Споделете