Loading...

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

За допълнителна информация тук

И на Единния информационен портал за ЕСИФ – в под страницата на ОПИК – Новини

Примерно попълнен формуляр за кандидатстване

Споделете