Loading...

Близо 20 млн. лева получиха малки и средни предприятия за внедряване на иновации по ОПИК

Договори на обща стойност близо 20 млн. лева получиха 35 предприятия, включени в резервния списък по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/, към Министерство на икономиката.

През месец юни след решение на Управляващия орган на ОПИК бе предвиден допълнителен ресурс от 19 673 750,95 лева по процедурата за проектните предложения, за които не е достигнало първоначално определеното финансиране. Фирмите са от категория „микро и малки предприятия“, успешно преминали оценката и получили 78.5 точки и повече.

„Политиката на Министерство на икономиката ще продължи да бъде фокусирана върху иновациите като основен фактор за повишаване на добавената стойност в икономиката“, коментира министър Караниколов.

След проведеното наддоговаряне по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ са сключени общо 151 договора с обща стойност на предоставената БФП – 114 860 780 лева.

Целта на процедурата е да се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/. Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да доведат до пазарна реализация на продукт /стока или услуга/ или внедряване на процес.

Споделете