Loading...

Божидар Лукарски: Усилията ни са насочени към насърчаване на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства

Успешното приключване на процедурата по пренотификация на проекта „Научно-технологичен парк“ е голям успех за Министерството на икономиката и е сериозен сигнал към бизнеса

„Във фокуса на работата на Министерството на икономиката са насърчаването на иновациите и инвестициите във високотехнологични производства и повишаването на дела на бързоразвиващите се иновативни фирми“. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция за проекта „Научно-технологичен парк“ с бенефициент „София Тех Парк“. По негови думи това са и част от мерките за осигуряване на устойчиво икономическо развитие, залегнали в управленската програма на правителството.

„Приоритетно определяме прилагането на политика за насърчаване на малките и средните предприятия в България. В тази връзка разчитаме, че „София Тех Парк“ ще бъде не само инфраструктура, но и ще се превърне в лаборатория, генерираща разработки и идеи за малкия и среден бизнес“, заяви министър Лукарски. Той припомни, че вчера в Министерството на икономиката бе получено официално становище от Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия (ЕК), което потвърждава пренотификацията на договора за предоставяне на финансова помощ за изграждане на Научно-технологичния парк в София. В резултат на това бе отблокирано финансиране в размер на 83 млн. лева за реализация на проекта. С получения отговор от ЕК, „София Тех Парк“ АД като бенефициент може да получи аванс по договора, както и да започне да възстановява извършените разходи. По думите на министър Лукарски успешното приключване на процедурата по пренотификация, която продължи почти две години, е голям успех за Министерството на икономиката и е сериозен сигнал към бизнеса както по отношение на ефективното усвояване на средствата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, така и за осъществяването на проекта за Научно-технологичен парк.

„Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Научно технологичен парк София“ е подписан януари 2013 г. и е в процес на изпълнение. Стойността на проекта е 83 484 451,68 лв., от които по оперативната програма 83 047 037,36 лв. и собствено съфинансиране от бенефициента 437 414,32 лв.“, каза още министър Божидар Лукарски. По негови думи Министерството на икономиката, като Управляващ орган, отговаря за мониторинга на изпълнението на дейностите и разходите. Финалното отчитане на изпълнените дейности се очаква да се извърши до края на 2015 г., за което има уверение и от страна на “София Тех Парк“.

Изпълнителният директор на “София Тех Парк” Елица Панайотова представи план график на дейностите, извършвани по проекта. По нейни думи разчистването на терена е приключило и инженеринговите договори са в процес на изпълнение, като по шестте обекта са изработени и подадени технически проекти за одобрение. Проведени са 28 обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, като УО е осъществил последващ контрол на 24 от тях, в т. число на 4 от шестте обществени поръчки за инженеринг: Бизнес инкубатор, Експериментариум, Лаборатории и офиси, площадкова и техническа инфраструктура. Към момента в процес на преглед от УО са и останалите два инженеринга– етажен паркинг и иновационен форум, както и обществената поръчка и договора за упражняване на независим надзор в строителството.

Споделете