Loading...

Четири пъти се е увеличил стокообменът ни с Алжир

Четири пъти се е увеличил стокообменът ни с Алжир

Стокообменът ни с Алжир през десетте месеца на 2022 г. отбелязва ръст от над 400% спрямо същия период на 2021 г. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и посланика на Алжирската демократична и народна република в България Н.Пр. Байа Бенсмаил. Сред продуктите с най-голям скок са пшеница и ръж, чийто износ се увеличава 32 пъти. Двоен ръст се наблюдава при вноса на амоняк.

По време на разговорите бяха обсъдени конкретни инициативи за допълнително разширяване на икономическото сътрудничество и засилване на търговските връзки. Интерес има към хранителни стоки, напитки, фармацевтични продукти, медицинска апаратура, облекла, машиностроителна продукция, електроника и електротехника, и др. Министър Стоянов подчерта резултатите в сферата на информационните и комуникационните технологии на България и предложи да се набележат инициативи за обмяна на опит в дигиталната икономика. Н.Пр. посланик Бенсмаил предложи двете страни да обменят информация за нуждите на отделните национални сектори, за да бъдат по-добре идентифицирани възможностите за активизиране на двустранните бизнес партньорства.

Двамата обсъдиха последващи съвместни действия за засилване на бизнес контактите между двете страни, както и предстоящото провеждане на 21-ва сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество.

Споделете