Loading...

Copernicus Hackathon Sofia 2020 се организира за втори път в България, под егидата на Министерство на икономиката

Copernicus Hackathon Sofia 2020 се организира за втори път в България,под егидата на Министерство на икономиката.
За повече информация: https://hackathon.rst-tto.com/

Не пропускайте възможността да се регистрирате за Copernicus Hackathon Sofia 2020!
Събитието ще се проведe ОНЛАЙН впериода от 24 април до 8 май, за да имате повече време да разработитевашите идеи. Подготвили сме тематични уебинари и много нови предизвикателства,които дa хакнете, като поставяме акцент върху въздействието на COVID-19.
За да може да ви разяснимповече за начина на участие, темите и да отговорим на въпросите, които иматеотносно хакатона, сме в готовност да организираме телеконференция през ZOOM, в удобно за вас време!

Регистрирай се сега!!! https://hackathon.rst-tto.com/HackathonRegistration;

Последвайте ни на:
Facebook – https://www.facebook.com/CopernicusRelaysBAS
Twitter – https://twitter.com/CopernicusBG
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/copernicusrelays-bas/

Споделете