Loading...

Дунавският регион трябва да бъде развиван по пътя на трансгранично сътрудничество

Дунавският регион трябва да бъде развиван по пътя на трансгранично сътрудничество

Приоритет в работата на правителството е насърчаването на икономическата активност за преодоляване на регионалните диспропорции в развитието. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на среща на страните от Дунавския регион на тема „Устойчив туризъм чрез сътрудничество, с европейски фондове и инвестиции“, която се проведе в Централния военен клуб. На откриването присъстваха още генералният секретар на Световната организация по туризъм г-н Талеб Рифай и генералните директори на ГД на ЕК “Регионална и градска политика” и ГД “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ г-н Валтер Дефаа и г-н Даниел Кайеха.

Министър Лукарски посочи, че Крайдунавският регион на България е един от най-изостаналите в икономическо отношение в Европейския съюз. „В същото време природните и културните дадености на този регион, както и стратегическата географска локация, създават възможност за развитието на туризма и на редица други бизнес инициативи”, заяви той.

Лукарски бе категоричен, че е необходимо установяването на сътрудничество, което не само да насърчи работата на отделните части от Дунавския регион, но и да го позиционира като интегриран туристически продукт. Като пример за подобно сътрудничество той посочи проекта за развитие на туризъм “Пътят на римските императори”, който включва България, Сърбия и Румъния и Хърватия. “Възможности за развитие на туризма в крайдунавския регион има и по пътя на взаимно и съвместно промотиране на туристическите дестинации на трети пазари”, обясни министър Лукарски. По думите му съществуват редица инструменти, с които Министерство на икономиката може да стимулира тези процеси и които то насърчава. За пример той посочи индустриалните зони във Видин и Русе, чиято идея е да създадат инфраструктура, благоприятстваща инвестиционните процеси в Северна България. Министър Божидар Лукарски допълни, че друг такъв механизъм е Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., по която след усилени преговори с ЕК Министерство на икономиката успя да договори допълнителни точки за проекти от най-изостаналия икономически регион в ЕС Северозападна България.

Споделете