Loading...

Единната патентна закрила – в подкрепа на европейския бизнес

Единната патентна закрила – в подкрепа на европейския бизнес

Предимствата на единната патентна закрила бяха предмет на обсъждане от делегатите на конференция „Индустриалната собственост – днес и утре“, която се състоя в София.

До края на Българското председателство на Съвета на ЕС страната ни ще положи усилия да ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единния патентен съд. Ратификацията от България и други европейски страни ще позволи различни държави да обжалват патенти пред един съд, което е от изключителна важност за бизнеса.

Разглеждането на подобни дела от националните съдилища е скъпо, носи рискове и често завършва с противоречащи си решения.

Единната патентна закрила ще насърчи научния и технически прогрес и функционирането на вътрешния пазар, като ще направи достъпа до патентната система по-лесен, по-евтин и по-сигурен от правна гледна точка.

В конференцията участваха Валери Симеонов, заместник министър-председател на България, Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката, Петко Николов, председател на Патентно ведомство, Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост, Беноа Батистели, президент на Европейското патентно ведомство, Кристиан Аршамбо, заместник-изпълнителен директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост и представители на ведомства от 25 европейски страни.

В рамките на конференцията, която се проведе под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС, беше задълбочено обсъден и ангажиментът на България до края на 2018 г. да въведе в националното си законодателство и директива EС 2015/2436, която ще осигури закрила на нови видове търговски марки – звукови, позиционни, холограмни и анимирани.

Споделете