Loading...

Експертна подкрепа за малкия бизнес – Бургас

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с Министерството на икономиката и община Бургас организира информационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме експерти и ноу-хау.“ Той ще се състои в зала „Петя Дубарова“ на КЦ „Морско казино“ в Бургас на 07 март 2019 г. от 10:00 ч.

За участие са поканени представители на всички малки и средни компании от Бургас и региона. Целта на форума е те да се запознаят с възможностите, които дава програмата “Подкрепа за малкия бизнес” на ЕБВР. Чрез нея фирмите могат да експертна помощ за развитие и растеж в различни области като стратегия, маркетинг, финансов мениджмънт, енергийна ефективност и др.

„За година програмата е подкрепила реализацията на 25 проекта, почти толкова очакват одобрение. По-голяма част от реализираните проекти са в София, затова организираме информационни форуми в страната, да могат повече фирми да научат за програмата и да се възползват от възможностите, които тя дава.“, съобщи мениджърът на програмата за България Мирослав Стоянов.

Предприемачи, завършили успешно проект по програмата, ще споделят личния си опит от процеса на кандидатстване, одобрение и изпълнение по време на форума. Екипът, който управлява програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР, ще даде практически съвети и напътствия за успешно участие.

Представители на Министерството на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще запознаят присъстващите с мерките за подпомагане на малкия бизнес и възможностите, които предоставя Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Община Бургас ще представи своята политика за насърчаване на предприемачеството.

Представители на бизнеса от Бургас и региона ще имат възможност да разкажат за предизвикателствата, които срещат в ежедневието си и да потърсят диалог с институциите, от които зависи решаването на проблемите им.

Участието във форума е безплатно, но е необходима регистрация на a.baklova@vando.bg. Срок за регистрация: 22 февруари 2019 г.

Брифинг за представители на медиите с лекторите: 7 март 2019, 9:30 – 9:50 ч.

За програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР

Донори на програмата за България: Европейският консултантски център по инвестиционните въпроси и Европейският съюз.

От заявяването на интерес до одобрението на проекта минава не повече от 1 месец.

Безвъзмездната помощ се получава до 1 месец след приключване на проекта.

По програмата са квалифицирани над 50 консултантски компании.

Споделете