Loading...

Еврокомисията потвърди пренотификация на проекта за създаване на първия Научно-технологичен парк в България

Днес в Министерство на икономиката беще получено официалното писмо от Главна дирекция “Конкуренция” на Европейската комисия, с което се потвърждава пренотификацията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Научно-технологичния парк в София. С това на практика се отблокира финансиране в размер на 83 млн. лв. за реализирането на проекта.

Миналата седмица министърът на икономиката Божидар Лукарски подписа писмото, с което Държавата в лицето на Министерство на икономиката, потвърди вече поетите ангажименти за модела на научно-технологичния парк и отговорът на Европейската комисия не закъсня. С полученото днес писмо от ЕК “София Тех Парк” АД, като бенефициент може да получи аванс по договора, както и да започне да възстановява извършените разходи.

Процедурата по пренотификация продължи почти две години и беше движена от четири екипа на Управляващия орган на ОП “Конкурентноспособност”. “Това е голям успех за “София Тех Парк” и за България. Освен, че започва усвояването на средства, завършването на процедурата е сигнал към бизнеса, че Научно-технологичният парк ще се случи и очакваме интересът към проекта още повече да се засили”, каза министър Лукарски.

В началото на декември предстои първа копка на Иновационния форум и паркинг сградата в Научно-технологичния парк. Договорите с изпълнителите за тях бяха подписани в началото на септември 2014.

Първият частен инвеститор, българската иновационна компания Walltopia, също предстои да обяви дата за започване на строителството на техния Collider Activity Centre отново през декември.

Министър Лукарски и изпълнителният директор на “София Тех Парк” Елица Панайотова ще дадат пресконференция за представяне на напредъка по проекта утре 13 ч. в сградата на Министерство на икономиката на ул. Славянска №8, ет. 3, заседателна зала.

Колеги, заповядайте!

Споделете