Loading...

Европейската космическа агенция отваря процедура за проучване на развитието на космическия сектор в България

Европейската космическа агенция отваря процедура за проучване на развитието на космическия сектор в България

По инициатива на Министерство на икономиката, Европейската космическа агенция (ЕКА) стартира процедура за набиране на проектни предложения за изготвяне на проучване за потенциала на българската индустрия в космическия сектор и технологичната му готовност за сътрудничество с ЕКА.

Проучването включва:

  • Преглед и оценка на възможностите и потенциала на България в космическия сектор;
  • Изготвяне на пълен списък на предприятията с потенциал за навлизане в космическия пазар;
  • Оценка на дългосрочния потенциал на всяко предприятие / технология;
  • Предложения(обосновани) области към които да се насочат усилията за развитие;
  • Препоръки за развитието на космическата политика в България.

Задача 1: Картографиране на индустриалния сектор в България с потенциал в космическия сектор:

  • Проучване на всички индустрии и академични среди, които биха могли да работят с ЕКА / да се възползват от работата в космоса.

Задача 2: Сценарии за потенциално развитие:

  • Идентифициране на ключовите области с най-голям потенциал за възвръщаемост на инвестициите / дългосрочна устойчивост.
  • Предложение за развитие на стратегии на високо равнище с цел максимизиране ползата от участието в космоса.

Задача 3: Пътна карта за развитие на космическия сектор в България:

  • Предложение за пътна карта увеличаваща възвръщаемостта на инвестициите и предложение за конкретни области на развитие.

Задача 4: Препоръки за космическа политика:

  • Разработка на обосновани препоръки и варианти допринасящи към развитието на българската космическа политика (включително разглеждане на програмите на ЕКА, програми на трети страни, финансирани от ЕС, търговско и национално финансиране).

Срок за изготвяне на проучването: 6 месеца.

Проектна стойност: 75 000 € .

Краен срок за подаване на проектни предложения: 19 юли 2019 г.

Начало на изпълнение на проекта: септември / октомври 2019 г.

Проектните предложения се подават на страницата на ЕКА :

EMITS – AO9882 – http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main

Споделете