Loading...

Европейската организация за защита на потребителите връчи на Министерството на икономиката Меморандум с приоритети за Българското председателство

Европейската организация за защита на потребителите връчи на Министерството на икономиката Меморандум с приоритети за Българското председателство

От началото на годината Комисията за защита на потребителите е извършила около 2500 проверки на онлайн търговци, като в около 12% от случаите се установяват нарушения. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на церемонията по връчване на Меморандум с приоритети за периода на Българското председателство на съвета на ЕС, изготвен от Европейската организация за защита на потребителите (BEUC).

„Защитата на потребителите ще е сред основните ни приоритети в сферата на икономиката, като ще работим в пълна координация с потребителските организации“, каза зам.-министър Манолев. Той подчерта, че това е област, в която се полагат сериозни усилия на национално ниво като Комисията за защита на потребителите извършва средно около 40 000 инспекции на годишна база. „Запазва се тенденцията да расте броят на хората, които търсят връзка с КЗП, като в последните три години те надхвърлят 20 000 човека годишно. Факт, който показва, че гражданите активно търсят защита на своите права и често се нуждаят от експертна помощ и насоки, без да се стига до подаване на жалба“, обясни икономическият заместник-министър.

По време на събитието стана ясно, че фокусът в Меморандума на Европейската организация за защита на потребителите се поставя върху процесите на дигитализация на икономиката и нарастващия брой на продажби онлайн. „През миналата година общите онлайн продажби в България, от бизнеса към клиентите, са били на стойност около 500 млн. лв. Данните на Евростат показват, че около 9% от компаниите в страната продават онлайн, а около 27% от потребителите са пазарували в мрежата през последната година“, посочи Александър Манолев и акцентира, че активно се работи за защита на правата на потребителите в онлайн пространството.

Президентът на Европейската организация за защита на потребителите Орян Бринкман обясни че в Меморандума се акцентира на конкретни казуси, които обхващат работния процес на ЕС. Основно внимание в него се отделя на темите за законите за нова сделка, правната гаранция за потребителите и безопасността на продуктите. Акцентирайки на важността от единни защитни механизми в ЕС в онлайн пространството, той представи данни, според които всеки втори потребител е имал проблем с онлайн платформи, когато е пазарувал или заплащал за различни услуги през тях. През следващите 6 месеца България може да подобри живота на българските и европейските граждани, подчерта Орян Бринкман и декларира готовността на организацията да участва активно в целия процес.

Европейската организация за защита на потребителите представлява интересите на потребителите пред институциите на ЕС. В организацията членуват 43 независими национални потребителски организации.

Споделете