Loading...

Германия отново ще може да разглежда заявления за поемане на инвестиционни гаранции за България

Федералното правителство и правителството на Република България приветстват постигането на съгласие между двете страни за решаването на открит икономически въпрос, който засяга федералните инвестиционни гаранции за проекти в България. Като резултат Германия отново ще може да разглежда в бъдеще заявления за поемане на инвестиционни гаранции за България. По този начин създаваме предпоставки за още по-задълбочено икономическо сътрудничество между нашите страни.

Възстановяването на инвестиционните гаранции е резултат от съгласието на двете правителства за приключване на регресните преговори по инвестицията „Кльостерс-Цемеко“, която бе обезпечена с федерална инвестиционна гаранция. След невъзможността за реализиране на цитирания проект в строителния сектор, през 2009 г. федералното министерство на икономиката е изплатило обезщетение по инвестиционната гаранция за компенсиране участието на германската компания. По тази причина до изясняване на казуса, федералното правителство не беше в състояние да поема гаранции за германски инвестиции в България. Постигнатото съгласие ще допринесе за бъдещо подобряване на инвестиционните отношения между двете страни.

Споделете