Loading...

Германските практики срещу кражбите на фирми бяха представени пред министър Лукарски

Германските практики срещу кражбите на фирми бяха представени пред министър Лукарски

Германските и европейските практики за предотвратяване кражбите на фирми бяха представени на среща на министъра на икономиката Божидар Лукарски, заместник-министър Любен Петров с нотариус Рихард Бок, заместник-председател на германската Федерална Нотариална камара /Бундеснотаркамер/, Кристиан Шол, завеждащ офиса в Брюксел на германската Федерална Нотариалната камара и техните български колеги нотариус Светлин Микушински, заместник-председател на Съвета на нотариусите, Нотариална камара на България и нотариус Дарин Трифонов, член на Съвета на нотариусите, Нотариална камара на България.

Заместник-министърът на икономиката подчерта пред гостите, че усилията на българското правителство са насочени към създаване на устойчива, предсказуема и сигурна бизнес среда у нас. Всеки инвеститор трябва да знае, че е защитен от закона, за да развива спокойно своята дейност, а това да създава устойчив ръст на икономическия ни растеж – каза зам.-министър Петров. Представителите на Съвета на нотариусите резюмираха готвените промени в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и Проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, засягащи предотвратяването на фирмените кражби. Нотариус Рихард Бок представи добри практики от Германското законодателство срещу кражбата на фирми, свързани с нормативната уредба на Търговския регистър и сигурността на бизнес климата в Германия, ролята на нотариусите като гаранти за достоверността на информацията, отразявана в Търговския регистър и др.

Министър Лукарски покани нотариус Рихард Бок и неговите колеги да споделят германския опит в рамките на следващото заседание на Националния икономически съвет, за да могат пред работодателските организации да бъдат представени и дискутирани проблемите и решенията за предотвратяване на явлението „кражба на фирми“.

Споделете