Loading...

Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2019 г.

На основание чл.655а, ал.3 от Търговския закон, съвместно Министърът на икономиката и Министърът на правосъдието одобриха Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2019 г. и Заявка за участие в обучението. Допълнителна информация за обучението ще бъде оповестена след провеждане на процедура по Закона за Обществените поръчки от Министерство на правосъдието.
За повече информация вижте прикачените файлове:

Програма за 2019 г.

Заявка за участие в обучението

Споделете