Loading...

Голям процент от шведските инвеститори планират да разширят бизнеса си в България

Голям процент от шведските инвеститори планират да разширят бизнеса си в България

74 % от шведските инвеститори планират да разширят бизнеса си в България. Това стана ясно от срещата на министъра на икономиката Емил Караниколов и посланичката на Швеция Н.Пр. Луиз Бергхолм.

Посланик Бергхолм заяви, че в момента в Швеция тече проучване за възприятието на шведските бизнесмени по отношение на инвестиционния климат и условията за правене на бизнес в България. По думите й резултатите от това проучване сочат не само, че голяма част от инвеститорите ще разширят дейността си, но и че дават изключително положителни референции за бизнес климата в страната ни. В тази връзка министър Караниколов и шведският посланик се договориха да се направи бизнес форум, след края на лятото, на който да бъдат оповестени пред представители на правителството и на малкия и средния бизнес резултатите от направения анализ.

Министър Караниколов сподели приоритети в работата си по посока разширяване на инвестициите и привличане на чужди капитали в страна ни, като създаване на индустриални зони, изграждане на инфраструктурни проекти, разработване на квалификационна карта по региони и специализирано обучение на кадри в зависимост от интересите на инвеститорите.

Посланик Бергхолм от своя страна коментира, че представителите на шведския бизнес в България, които подсигуряват работа на около 8500 души в страната ни, споделят, че нямат проблем с намирането на кадри.

За 2016 г. двустранният стокообмен с Кралство Швеция реализира ръст с 10.2% спрямо 2015 г. През 2016 г. вносът, така и износът регистрират ръст, като износът на страната ни за Швеция се е увеличил с 19.5 %, а вносът с 1.5%. Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. и части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и др.

Свързана медия

Споделете