Loading...

Икономическа зона „София-Божурище” се разширява с допълнителни 115 декара

Министърът на икономиката, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, подписа протоколно решение за увеличение на капитала на дружеството, чрез апорт на недвижим имот. Действието се предприема в изпълнение на залегналите в коалиционното споразумение приоритети за развитието на икономическите зони. Въпросният имот се намира в землището на село Гурмазово, община Божурище, непосредствено до Икономическа зона „София-Божурище“ и обхваща площ от 115 375 кв. м. С този акт на апортиране се приключва обособяването на Икономическата зона.

Министерството на икономиката ще окаже необходимата административна подкрепа на Зоната, като се очаква от страна на компанията да се привлекат сериозни инвеститори. Реализацията на проекта и разгръщането на пълния му потенциал ще даде възможност за предоставяне на максимално привлекателни условия и за трайното установяване на водещи компании на територията на икономическата зона.

Споделете