Loading...

Икономическото сътрудничество с Египет е важно и има потенциал

Икономическото сътрудничество с Египет е важно и има потенциал

„Икономическото сътрудничество с Египет е важно за България и в Министерство на икономиката ще работим за развитието му“. Това заяви вчера заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща с посланичката на Египет н.пр. Манал Ел-Шиннауи.

По думите на зам.-министър Петров Египет може да разчита на коректно партньорство и Министерство на икономиката ще работи активно за насърчаване на търговско-икономическите отношения между двете страни. Той допълни, че важен фактор в тази насока е провеждането на следващото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество в София. Последното заседание на комисията е проведено през 2007 г.

Посланик Ел-Шиннауи сподели важността на възстановяване работата на Смесената комисия и изрази готовност за работа по организацията на следващата й сесия. Тя сподели задоволство от постигнатите резултати на последното заседание в области като земеделие, енергетика и туризъм, в които има потенциал за засилване на сътрудничеството. Посланик Ел-Шиннауи представи предстоящата Международна конференция за икономическо развитие на Египет, през м. март тази година, на която ще бъдат представени важни и приоритетни за Египет проекти в редица икономически сектори.

Взаимната търговия между България и Египет бележи постоянна тенденция на ръст от 2001 г. насам. В периода м. януари-ноември 2014 г. стокообменът между България и Египет достига 404.7 млн. щ.д. Търговското салдо е положително за България. Налице е увеличение на българския износ с 2.7% спрямо същия период на 2013 г., като износът достига 235.5 млн. щ.д. Вносът от Египет също нараства и достига 169.2 млн. щ.д.

Споделете