Loading...

Италиански компании имат възможност за участие в инфраструктурни проекти и проекти за приватизация у нас

Италиански компании имат възможност за участие в инфраструктурни проекти и проекти за приватизация у нас

„Съществуват възможности за привличане на италиански компании в проекти на приватизация, включително туристически обекти, както и концесиониране и модернизиране на летища и пристанища и изграждане и реконструкция на пътна и железопътна инфраструктура в България“. Това заяви днес министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриване на икономическия форум “България и Италия: заедно за постигане на растеж“.

Министър Лукарски посочи, че двустранното търговско-икономическо сътрудничество между България и Италия се развива изключително динамично, като същевременно създава предпоставки за реализиране на проекти от взаимен интерес в редица области. По думите на министъра такива възможности има в сферата на авто и електромобилостроенето, електрониката и електротехниката, информационните технологии, химическата и фармацевтична промишленост, хранително-вкусова индустрия, туризма, логистиката и енергетиката.

Министър Лукарски подчерта, че привличането на нови и разширяването на вече съществуващи инвестиции в България е основен приоритет на Министерство на икономиката. „България се очертава като привлекателна дестинация за аутсорсинг. Това създава добри предпоставки за стимулиране на инвестиционните процеси“, допълни той.

Позитивна индикация за ролята на италианските инвестиции у нас е постоянно увеличаващия се брой италиански фирми, които оперират на българския пазар. За периода 1996 – 2014 г. Италия се нарежда на 10-то място по размер на преките инвестиции в България, като размерът им достига 1,49 млрд. евро. Към момента дружествата, регистрирани на българска територия с италиански капитали са над 1000 с общо 25 000 работни места.

Пред представители на италианския бизнес министър Лукарски очерта основните предимства на страната ни, сред които провеждането на активна инвестиционна политика по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), поддържането на благоприятна данъчна политика и най-ниските оперативни разходи в ЕС. Не на последно място високо ценен от чуждестранните инвеститори фактор е и наличието на квалифицирани кадри. По думите на министър Лукарски от 2004 г. досега по реда на ЗНИ са сертифицирани проекти с италианско участие на стойност 1,3 млрд. лв. В резултат от тях са разкрити над 670 нови работни места.

„Между страните ни съществува активно и ползотворно сътрудничество, но вярвам, че има начини, по които то може да бъде засилено“, заяви министър Лукарски. Той допълни, че възможности за това съществуват по отношение на обмяната на опит в изработването на механизми за ефективното усвояване на европейските фондове, сътрудничеството по линия на насърчаването на малките и средни предприятия и междуфирменото коопериране и формирането на клъстери, както и привличането на италиански компании в реализацията на крупни проекти с общоевропейско и национално значение, свързани с енергетиката, инфраструктурата, транспорта, околната среда, телекомуникациите и др.

Министър Лукарски изрази надежда, че провеждането на инициативи като бизнес форума ще допринесат за задълбочаване на сътрудничеството и използване на пълния потенциал на търговските и инвестиционни възможности на двете страни.

Сенатор Бенедето Дела Ведова, заместник-министър на външните работи и международното сътрудничество на Италианската република потвърди, че България представлява все по-важно направление за италианския износ и инвестиции. По негови думи макроикономически основи на страната ни са солидни, БВП е в растеж, а фискалното законодателство е едно от най-привлекателните в Европа.

Н.П. г-н Марко Контичели, посланик на Италия в България изяви силното си убеждение в ролята на страната в панорамата на Европейското икономическо пространство и на стратегическото положение, което притежава тя. Той изрази надежда за по-успешното представяне на италианските делови среди в структурните проекти и приватизационните процедури на България.

На събитието присъстваха и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета Захариева.

Италия е водещ външнотърговски партньор на България. Това се потвърждава от непрекъснато увеличаващия се брой италиански фирми у нас. Важен показател е и ускореният темп на нарастване на търговския стокообмен между двете страни през последните години. За 2014 г. износът за Италия заема 3-то място в общия износ на България, след Германия и Турция. Той бележи ръст от 1,7% и достига 1,9 млрд. евро. Вносът от Италия е 1,8 млрд. евро. Той също заема 3-то място, след Русия и Германия, като отбелязва спад от 4.3%. Салдото за България е положително и възлиза на 141 млн. евро. Двустранният стокообмен е 3,8 млрд. и намалява с 0.7%.

Споделете