Loading...

Избрани са трима нови членове в Състава на Съвета на директорите на ДКК

Избрани са трима нови членове в Състава на Съвета на директорите на ДКК

С решение на едноличния собственик на капитала на “Държавна консолидационна компания” ЕАД (ДКК) – Министърът на икономиката и индустрията са извършени три промени в Състава на Съвета на директорите на ДКК.

В състава на Съвета на директорите са избрани Станимир Цветков, Катерина Петрова и Марияна Игнатова. Те заменят Елена Болтаджиева, Теодора Стоянова и Десислава Чалъмова, като последната е подала заявление за напускане.

В Съвета на директорите остават Константин Стойчев, който е и изпълнителен директор на ДКК и Асен Ненчев.

Катерина Шопова – Петрова е юрист по образование. Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Г-жа Шопова има дългогодишен юридически стаж от над 23 години в сферата на търговското, фирменото, финансовото, облигационното, вещно и семейно право. Адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Марияна Игнатова има две професионални квалификации на икономист и на юрист от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методи“. Г-жа Игнатова е и инженер от Висшия химикотехнологичен институт (ВХТИ). От Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) придобива професионална квалификация по организиране на производството, труда и управлението в промишленото производство. Г-жа Игнатова има дългогодишен богат опит в сферата на финансите и счетоводството.

Станимир Цветков е юрист по образование. Магистър от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Има дългогодишен опит в сферата на защитата на личните данни. В периода 2002- 2008 г. е член на Комисия за защита на личните данни на РБ. Членувал е в две работни групи за защита на личните данни в областта на телекомуникациите и на правоприлагането на страните от ЕС. Също така е бил представител на България в Международните конференции на органите на защита на личните данни на ЕС през 2004 г, 2005 г. и 2007 г. Дълги години е бил член на Софийската адвокатска колегия.

Споделете