Loading...

„Кинтекс“ с иск срещу бившия директор Ал. Михайлов за вреди за близо 1 млн. лв.

„Кинтекс“ с иск срещу бившия директор Ал. Михайлов за вреди за близо 1 млн. лв.

„Кинтекс“ внесе осъдителен иск срещу бившия изпълнителен директор на дружеството Александър Михайлов.

Той е на стойност 920 721.12 лв. и е за причинени вреди от дейността му като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор. Михайлов е заплатил с тях два пъти за една и съща дейност.

Александър Михайлов бе начело на „Кинтекс“ от 27.10.2021 г. до 10.05 2022 г., когато бе отстранен от поста.

Още през юни ръководството на Държавната консолидационна компания сезира прокуратурата за щетите, причинени на „Кинтекс“ от уволнения директор. Тогава новото ръководство на дружеството направи ревизия на всички договори, сключени от него.

Установено бе, че без решение на Съвета на директорите и без разрешение от ДКК, Михайлов е сключил договор и е изплатил сумата на посредник за услуга, за която фирмата вече е имала абсолютно същия сключен договор.

Споделете